Ekonomija i management

Lokacije
Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Jordanovac 110
10000 Zagreb
Tel: 01/2354-242, 01/2354-240
Fax: 01/2354-243
Studijski program četverogodišnjeg prijediplomskog stručnog studija Ekonomije i managementa.

Nastavni plan i program studija uz rad na stručnom studiju ekonomije i managementa (240 ECTS bodova) sadržajem je istovjetan planu i programu redovnog studija. Po zavšetku stručnog studija polaznik može nastaviti jednogodišnji diplomski studij (4+1). ZŠEM je član AACSB-a, najprestižnije svjetske akreditacijske udruge za područje poslovnog obrazovanja, čije obrazovne standarde slijedi.

Suvremene metode nastave
ZŠEM je vodeća škola u korištenju novih tehnologija, posebno WebCT platforme za učenje na daljinu i videokonferencija. Sva predavanja i materijali su dostupni preko interneta; svaki student i nastavnik ima e-mail adresu i velik dio komunikacije između studenta i nastavnika odvija se elektronskim putem. ZŠEM je i prva hrvatska visokoškolska ustanova koja je postala članicom „European Distance and E-Learning Network”. Literaturu za kolegije čine najbolji svjetski udžbenici iz ekonomije, financija, marketinga i managementa koju osigurava Nakladnička kuća MATE iz Zagreba, jedan od suosnivača škole.
Studentima su na raspolaganju i suvremeno opremljene dvorane za predavanja i računalne učionice, biblioteka bogata domaćim i inozemnim ekonomskim knjigama, časopisima, dnevnim tiskom, kao i brojni terminali s pristupom internetu postavljeni u svim prostorijama škole.

Kvaliteta odnosa studenata i nastavnika
Studenti na ZŠEM-u nisu samo broj već aktivno doprinose obrazovnom procesu. Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje u nastavi i izvan nje. Nastava se odvija u manjim grupama i potiče se razvoj vještina timskog rada kroz projekte studenata. Vrednuje se rad studenata i redovito im se tijekom semestra daju povratne informacije o njihovom napredovanju u ostvarenju cilja učenja. Na kraju semestra studenti ocjenjuju profesore i kolegije, a na kraju godine i cjelokupni program. Tako se i na temelju ocjena studenata kontinuirano poboljšava kvaliteta programa i metode rada. Nastavnici su ugledni ekonomisti, znanstvenici i stručnjaci iz drugih disciplina s bogatim međunarodnim akademskim i profesionalnim iskustvom.

Kome je namijenjen
Studij je namijenjen zaposlenim osobama koje radi osobnog razvoja i razvoja svoje karijere žele steći visoku stručnu spremu, te svima koji zbog svojih radnih obaveza nisu u mogućnosti redovito pohađati predavanja, primjerice aktivnim sportašima ili stalno zaposlenima.

Način rada na studiju uz rad
Nastava na studiju uz rad je prilagođena zaposlenim ljudima, te se veći dio nastave odvija daljinski uz korištenje interneta, putem WebCT-a. Primjerice, akademske godine 2004./05. su predmeti Informacijske i komunikacijske tehnologije i Matematika izvedeni u potpunosti daljinski. Osim kroz bilješke s predavanja koje su postavljene na WebCT, nastava se odvija kroz tjedne zadatke, forume, elektroničku poštu te on-line testove. Zadaci i nastavne aktivnosti prilagođeni su potrebama studija uz rad. Ukoliko postoji potreba za održavanjem klasične nastave, ona se organizira radnim danom od 17-20 sati te subotama. ZŠEM je vodeća Hrvatska škola u sustavnoj primjeni interneta i novih tehnologija u podučavanju (e-podučavanje, učenje na daljinu).

Nastavni plan i program

PRVA GODINA

Prvi semestar

 • Osnove ekonomije 1
 • Ekonomska geografija
 • Informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Engleski jezik za ekonomiste
 • Matematika 1
 • Uvod u filozofiju
 • Sociologija

Drugi semestar

 • Poslovni engleski jezik
 • Osnove ekonomije 2
 • Matematika 2
 • Statistika 1
 • Matematika za ekonomiste i managere
 • Osnove prava

DRUGA GODINA

Treći semestar

 • Uvod u računovodstvo
 • Mikroekonomija
 • Poslovne komunikacije
 • Govorništvo
 • Poslovne komunikacije na engl.
 • Statistika 2
 • Socijalna psihologija

Četvrti semestar

 • Praktičan rad (internship, 4 tjedna)
 • Makroekonomija
 • Međunarodna ekonomija
 • Javne financije
 • Financijsko računovodstvo
 • Poslovne komunikacije 2 - engleski jezik
 • Uvod u Europske integracije

TREĆA GODINA

Peti semestar

 • Računovodstvo troškova
 • Financijske institucije i tržišta
 • Poslovne financije 1
 • Management
 • Organizacijsko ponašanje
 • Marketing

Šesti semestar

 • Računovodstvo za managere
 • Ekonomija za managere
 • Poslovne financije 2
 • Novac i bankarstvo
 • Upravljanje marketingom
 • Ponašanje potrošača
 • Praktičan rad (internship, 4 tjedna)

ČETVRTA GODINA

Sedmi semestar

 • Management informacijskih sistema
 • Pravno okruženje poslovanja
 • Obiteljske financije
 • Drugi strani jezik
 • Izborni - koncentracija I

Osmi semestar

 • Poduzetništvo
 • Strateški management
 • Poslovna etika i korporacijska socijalna odgovornost
 • Management proizvodnih operacija
 • Management ljudskih potencijala
 • Drugi strani jezik II
 • Izborni-koncentracija II
 • Izborni ZSEM
 • Diplomski rad

IZBORNI PREDMETI

Za najbolji odabir izbornih predmeta svaki student će imati pomoć nastavnika-savjetnika

 • Strategijsko računovodstvo
 • Komparativno računovdstvo
 • Porezno računovodstvo
 • Revizija
 • Seminar iz mikroekonomije
 • Seminar iz međunarodne ekonomije (makro)
 • Ekonometrija
 • Matematika 3
 • Investiranje
 • Financije nekretninama
 • Management banaka
 • Upravljanje rizicima u bankama
 • Pravno okruženje poslovanja
 • Inetelektualno vlasništvo
 • Uvod u američke studije
 • Uvod u japanske studije
 • Engleski jezik 1
 • Engleski jezik 2
 • Francuski jezik 1
 • Francuski jezik 2
 • Talijanski jezik 1
 • Talijanski jezik 2
 • Španjolski jezik 1
 • Španjolski jezik 2
 • Njemački jezik 1
 • Njemački jezik 2
 • Japanski jezik 1
 • Japanski jezik 2
 • Poslovne komunikacije
 • Odnosi s javnošću
 • Marketinške komunikacije (Oglašavanje)
 • Osnove grafičkog dizajna
 • Prodaja
 • Mediji u praksi
 • Poslovna dinamika
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje znanjem
 • Međunarodni management
 • Kvanitativne metode za managere
 • Business intelligence
 • Management u javnoj upravi
 • Korporacijsko upravljanje
 • Managerske vještine i tehnike
 • Tourism & Hospitality Industries Management

DIPLOMSKI RAD

Student postiže kroz 5 izbornih predmeta oblikovanje specijalizacije svog studija
U području:

 • RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA
 • MARKETINGA
 • PODUZETNIŠTVA I MANAGEMENTA
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne