Instruktor vožnje

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Stručno usavršavanje za zanimanje instruktor vožnje A, B, C, C+E, D kategorije

Cilj programa je da pripremi osobu kako bi svojim odnosom prema radu i poznavanjem sadržaja struke pridonjela povećanju sigurnosti u cestovnom prometu i uspješno prenijela svoja znanja, vještine i navike na buduće vozače u cestovnom prometu.

Završni ispit

Nakon položenih svih ispita pristupa se polaganju završnog ispita u tri dijela:

  • pismeni ispit - poznavanje propisa koji uređuju sigurnost u cestovnom prometu
  • izrada i obrana završnog stručnog rada na zadanu temu
  • usmeni ispit

Obrazovanje traje šest mjeseci za instruktora vožnje "B" kategorije, odnosno 2,5 mjeseci za ostale kategorije.
Obrazovanje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.
Nastava se izvodi u večernjim satima.
Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana.
Instruktori vožnje mogu obavljati osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta ''Upravljanje vozilom''
Oblik rada je konzultativno-instruktivan.
Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa, broj 532/2-02-02/5-01-1 od 20. prosinca 2001.
 

Preduvjeti upisa
-
završena minimalno srednja škola u prometnoj struci cestovnog prometa (vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa, tehničar unutrašnjeg transporta)

Dokumentacija potrebna za upis
-
završna svjedodžba srednje škole ili diploma
- liječnička svjedodžba za određenu kategoriju
- domovnica
- rodni list
- vozačka dozvola (dvije godine za vozače motornih vozila, a jedna godina za ostale)
- dvije fotografije

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne