Vozač motornog vozila

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Zanimanje vozač motornog vozila uvjet je za obavljanje poslova vozača autobusa, teretnih motornih vozila, taxi vozila te službenih osobnih automobila u društvenim djelatnostima.

Cilj programa je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju vozač motornog vozila.

Oblici školovanja:

 • trogodišnje obrazovanje
  - završena minimalno osnovna škola
  - navršenih minimalno 15 godina života
  - traje kao i redovito obrazovanje 3 godine
 • doškolovanje
  - polaznik ima završen dio srednje škole
  - trajanje kod svakog pojedinca ovisi o broju razlikovnih i dopunskih ispita
 • prekvalifikacija
  - polaznik ima završenu neku od srednjih škola
  - traje najmanje 6 mjeseci, a najduže polovicu od ukupnog trajanja školovanja

Dokumentacija potrebna za upis
-
svjedodžba osmog razreda (u slučaju trogodišnjeg obrazovanja)
- razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
domovnica
- rodni list
- vozačka dozvola (osobe bez vozačkog ispita moraju isti položiti do kraja školovanja)
- dvije fotografije
- liječničko uvjerenje za vozača C kategorije (ako polaznik ima položenu samo B kategoriju, odnosno nema C)

Završni ispit

Nakon položenih svih ispita polaznici pristupaju završnom ispitu koji se sastoji od sadržaja struke - izrade i obrane završnog rada.

Ostale informacije
Nastava se izvodi u večernjim satima.
Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana.
Oblik rada je konzultativno-instruktivan.
Po završenom obrazovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu.
Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa, broj 532/2-02-02/5-01-1 od 20. prosinca 2001.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne