Prodavač

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Obrazovni program trgovac omogućava trogodišnje obrazovanje, doškolovanje ili prekvalifikaciju u zanimanje.

Cilj obrazovanja je da osposobi polaznika za:

 • sudjelovanje pri preuzimanju robe
 • prodaju robe na malo i veliko
 • kvantitativni i kvalitativni nadzor, sortiranje i uskladištavanje
 • sudjelovanje u nabavi i izboru narudžbi i prijevoz robe
 • vođenje financijskih evidencija, blagajničkih obračuna, skladišnih evidencija, kartoteka robe, evidencija narudžbi i rokova, te drugih poslova vezanih uz rad trgovca.

Oblici obrazovanja

 • trogodišnje obrazovanje
  -
  završena minimalno osnovna škola
  - navršenih minimalno 15 godina života
  - traje kao i redovito obrazovanje 3 godine
 • doškolovanje
  -
  polaznik ima završen dio srednje škole
  - trajanje kod svakog pojedinca ovisi o broju razlikovnih i dopunskih ispita
 • prekvalifikacija
  -
  polaznik ima završenu neku od srednjih škola
  - traje najmanje 6 mjeseci, a najduže polovicu od ukupnog trajanja školovanja (2 godine)

Dokumentacija potrebna za upis
-
svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
- razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
- domovnica
- rodni list
- dvije fotografije

Završni ispit
Nakon položenih svih ispita polaznici pristupaju završnom ispitu koji se sastoji od sadržaja struke - izrade i obrane završnog rada.

Ostale informacije
Nastava se izvodi u večernjim satima.
Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana.
Oblik rada je konzultativno-instruktivan.
Po završenom obrazovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu.
Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva prosvjete i športa, broj 592-02-02-02/4-03-2 od 02. travnja 2003.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne