Individualni tečajevi općeg stranog jezika

Lokacije
Spes - centar za poduke i prevodilaštvo d.o.o.
Ribarska 4
31000 Osijek
Tel: 031/283-900
Fax: 031/283-901
Tončićeva 2/III
21000 Split
Tel: 021/322-995
Fax: 021/322-996
Garićgradska 11
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-915, 098/278-797
Fax: 01/3095-915
Šetalište 150. brigade 10
10000 Zagreb
Tel: 01/3867-830
Fax: 01/3867-831
Ogrizovićeva 43
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-915
Fax: 01/3095-915
Fiorello la Guardia 13/III
51000 Rijeka
Tel: 051/323-400
Fax: 051/323-401
Osnovni smisao ovih tečajeva je steći temelje stranog jezika u tri stupnja.

Nastava se odvija intenzitetom koji polazniku odgovara.

Svaki od navedenih tečajeva uključuje testiranje prije početka nastave, 160 školskih sati individualne nastave (1 polaznik – 1 učitelj stranog jezika), literaturu potrebnu za sva tri stupnja nastave, europsku jezičnu mapu, testiranja nakon 1. i 2. stupnja te završno testiranje.

Uvjerenje o završenom pojedinom stupnju polaznik može dobiti ukoliko pokaže minimalno znanje od 75 posto usvojenog gradiva predviđenog za dotični stupanj.
 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne