Poluindividualni tečajevi općeg stranog jezika

Lokacije
Spes - centar za poduke i prevodilaštvo d.o.o.
Ribarska 4
31000 Osijek
Tel: 031/283-900
Fax: 031/283-901
Tončićeva 2/III
21000 Split
Tel: 021/322-995
Fax: 021/322-996
Garićgradska 11
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-915, 098/278-797
Fax: 01/3095-915
Šetalište 150. brigade 10
10000 Zagreb
Tel: 01/3867-830
Fax: 01/3867-831
Ogrizovićeva 43
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-915
Fax: 01/3095-915
Fiorello la Guardia 13/III
51000 Rijeka
Tel: 051/323-400
Fax: 051/323-401
Osnovni smisao ovih tečajeva je učenje u skupini od 2 do 3 polaznika.

Spes ne formira skupine ovoga tipa već polaznik sam formira skupinu.

Cilj je tečaja steći temelje stranog jezika u tri stupnja.
Nastava se odvija intenzitetom koji polaznicima odgovara.

Svaki od navedenih tečajeva uključuje testiranje prije početka nastave, literaturu potrebnu za sva tri stupnja nastave, europsku jezičnu mapu, testiranja nakon 1. i 2. stupnja te završno testiranje.

Uvjerenje o završenom pojedinom stupnju polaznici mogu dobiti ukoliko pokažu minimalno znanje od 75 posto usvojenog gradiva predviđenog za dotični stupanj.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne