Dizajner u reklamnoj agenciji (Designer-art direction)

Lokacije
WantAd School
Hruševečka 11
10000 Zagreb
Tel: 01/7772-525
Dizajner je, zajedno s piscem reklamnih tekstova (copywriterom), ključni član kreativnog odjela svake reklamne agencije; njegova glavna zadaća je osmišljavanje i oblikovanje raznih reklamnih materijala.

Grafički dizajneri se danas u Hrvatskoj školuju na nekoliko fakulteta i visokih škola, a prve generacije diplomanata danas su prepoznate i nagrađivane ne samo kod nas, već i u svijetu.
Formalno obrazovanje još uvijek ne pruža potpunu pripremu dizajnera za rad u reklamnoj industriji. Mnogi dizajneri koji danas rade u oglašivačkoj industriji prošli su dug i težak put prilagodbe susrećući se s pojmovima i metodama o kojima nisu slušali na predavanjima tijekom školovanja te nailazeći na sasvim drugačiju metodologiju rada.

Ono što ovaj program uzdiže i diferencira od klasičnog formalnog obrazovanja je usredotočivanje na praktičan dio nastave i simulacija agencijskog rada pri čemu polaznici dobivaju potpun uvid u način rada i djelovanja agencija u oglašivačkoj industriji.

STRUČNI KOLEGIJI


OSNOVE AGENCIJSKOG POSLOVANJA
Struktura i funkcioniranje reklamne agencije
Strategija izgradnje produktivnih odnosa unutar agencije

UNAPREĐENJE KLIJENTOVOG POSLOVANJA I VAŠE KARIJERE
Izgradnja međusobnih odnosa
Taktike koje potiču vrijednosti klijenata
Planiranje za grupu
Pregled djelovanja međusobnih odnosa

PROCES MARKETINGA I ULOGA OGLAŠAVANJA
Definiranje ciljeva i planova poduzeća
Koncept marketinga
Proces menadžment marketinga
Pregled istraživanja tržišta
Segmentiranje i odabiranje ciljnog tržišta

POLITIKA PROIZVODA/USLUGE
Tržišni aspekti proizvoda/usluge
Značenje razvoja i uvođenja novih proizvoda
Analiza i ocjena korisnosti proizvoda
Modificiranje i pozicioniranje proizvoda

BRENDING I BRENDIRANJE
Definiranje čimbenika marke (što čini marku?)
Pozicioniranje, definiranje i pristup marki
Kako je marka komunicirana?
Intelektualno vlasništvo i marketing (autorska prava)

PONAŠANJE POTROŠAČA
Kulturni utjecaji na ponašanje
Individualne značajke potrošača
Utjecaji grupa na ponašanje
Promidžba u ponašanju potrošača
Predviđanje, mjerenje i analiza ponašanja potrošača na tržišu

KOMUNIKACIJSKE I PREZENTACIJSKE TEHNIKE
Vrste i načini izvođenja prezentacije
Ciljevi prezentacije, priprema izlaganja
Psihologija javnog nastupa
Oblikovanje nastupa, vježbe
Poslovno komuniciranje i bonton
Poslovno pregovaranje

KREATIVNA INTELIGENCIJA I TEHNIKE
Kreativne tehnike i metode
Kreativna inteligencija
Mind maping
Brainstorming

UVOD U DIZAJNERSKE PROGRAME
Uvod u Photoshop
Uvod u Illustrator

DIZAJNERSKI ASPEKTI OGLAŠAVANJA
Gerila oglašavanje i alternativni mediji
Inovativno korištenje medija
Dodatne značajke oglašavanja
Kreativni koncepti u oglašavanju

VIZUALNO OBLIKOVANJE I DIZAJN
Povijest dizajna
Upotreba fotografije u tržišnoj komunikaciji
Osnovne tehnike vizualizacije (layouta)
Osnove TV produkcije
Osnove print produkcije
Osnove web produkcije
Tipografija

DIZAJNERSKE FORME U OGLAŠAVANJU
Dizajn i prijelom
Izrada oglasa
Dizajn publikacija
Vanjsko oglašavanje
Naslovi i slogani
Humor u oglašavanju
Teorija boja
Eksperimentalni tisak

Završni projekt

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne