Tečajevi stranih jezika

Lokacije
Žiger
Stanka Vraza 37
42000 Varaždin
Tel: 042/330-385, 042/212-395
Fax: 042/330-385
Škola organizira tečajeve engleskog, njemačkog, francuskog, talijanskog, španjolskog, ruskog i latinskog jezika.

Vrste tečajeva:

 • prema uzrastu:
  - predškolski
  - đački
  - omladinski
  - odrasli
 • prema vrsti jezika:
  - opći jezik
  - poslovni jezik
  - jezik u bankarstvu
  - jezik struke naručioca
 • prema namjeni:
  - pripremni za UCLES (Cambridge) ispite: YELT, KET, PET, FCE, CAE, Proficiency - u suradnji s Britanskim Savjetom

Stupnjevi

Škola stranih jezika - Žiger prihvatila je sadržaj i nazive stupnjeva koje preporuča Vijeće Europe u opsežnom dokumentu pod nazivom Common European Framework of Reference (CEF), a koji inače predstavlja polazne osnove za učenje, poduku i praćenje učenja modernih jezika.
Stupnjevi nose sljedeće nazive:

 • E (pristupni)
 • A1 (pripremni)
 • A2 (temeljni)
 • B1 (razvojni)
 • B2 (samostalni korisnik)
 • C1 (kompetentni korisnik)
 • C2 (vrsni korisnik)

Svaki stupanj može trajati dva do tri modula (segmenta) od po 70 nastavnih sati.

Dinamika održavanja:

 • predškolski: 2x1 sat tjedno
 • đački: 1x2 ili 2x1 sat tjedno
 • omladinski: 1x2 sata tjedno
 • odrasli: 1x2, ili 2x2 sata tjedno
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne