Logistčki menadžment

Lokacije
P.A.R. d.o.o.
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/327-037
Fax: 051/327-305
Dualni studij, kao najopsežniji i najbolji način inovativnog studiranja u Njemačkoj i Austriji, već više od 40 godina uživa nedvosmislenu podršku gospodarskog sektora i Ministarstva znanosti. Opsežan studij, sadržan u tri godine, uključuje i stručnu praksu. Stručni dualni studiji u Europi su poznati po iznimnoj kvaliteti u razvoju stručnjaka, bilo da se radi o obrazovanju iz ekonomskih područja ili logistike.

Svi programi usklađeni su sa potrebama gospodarskog sektora u Europskoj uniji te su kao takvi i priznati. Na kraju trogodišnjeg studija dobiva se njemačka diploma (titula Baccalaureus, odnosno prvostupnik) koja je priznata u svakom gradu Europske unije. Ona dolazi iz najstarijeg europskog obrazovnog središta te je ujedno osobna iskaznica i legitimacija stručnosti budućih studenata. Cilj je Poslovne akademije Rijeka da posreduje u aktualnom znanju, sposobnostima i vještinama te da potpomaže kod prilagodbe i promjena poslovnih interesa i zahtjeva. Pri tome se orijentira ka potrebama tržišta rada, aktualnim znanstvenim standardima i, dakako, interesima budućih studenata.

Prednosti studiranja na međunarodnom studiju

Studentima se omogućuje slušanje predavanja u Hrvatskoj, a peti semestar provode na jednoj od visokih škola u Heidelbergu, Bad Wildungenu, Erfurtu, Bad Hersfeldu. Svaki student visoke poslovne škole predavanja koja odrađuje u Njemačkoj sluša na engleskom jeziku. S obzirom na to da od samog početka studija polaznici uče engleski i njemački jezik, koji im je potreban kako bi se snašli tijekom višemjesečnog boravka u Nordhessenu, nakon završetka akademije zasigurno će ih uspješno savladati. Međunarodna razmjena studenata na BA Nordhessen organizirana je tako da svaki student koji dolazi iz strane zemlje dobije domaćeg studenta „kuma“ s istog smjera studija, koji će uz njega biti neprestano tijekom obaveznih deset tjedana teorijske nastave. Bit će mu pomoć u upoznavanju specifičnosti i razlika lokalne privrede, kako na samoj teorijskoj nastavi tako i za posjeta tvrtkama u kojima studenti „kumovi“ obavljaju praktični dio nastave. Na BA Nordhessen nude gospodarski orijentirane međunarodne smjerove s međunarodno priznatom diplomom. Diplomski rad se brani na engleskom jeziku također u Njemačkoj, a dobra izobrazba osigurava produktivnost i daljnji razvoj cjelokupnog gospodarstva, uzevši u obzir sve jaču međunarodnu konkurenciju.

Studiranje u Hrvatskoj funkcionira na način da svaki student sklopi ugovor o radu i obrazovanju s odabranom tvrtkom, pri čemu postoji velika mogućnost da tvrtka stipendira studenta u potpunosti. Nakon završetka trogodišnjeg školovanja mladi čovjek ostvaruje godinu i pol radnog iskustva, što je prednost kakvom se rijetko koji apsolvent može pohvaliti. Koncept se temelji na ravnopravnoj i uskoj suradnji Poslovne akademije i partnerskih poduzeća. Svaka tvrtka tijekom prakse može odrediti vlastita težišta. Tijekom trogodišnjeg studija polaznici naizmjence provode vrijeme na Poslovnoj akademiji radi teorijskog obrazovanja, te u partnerskom poduzeću ili instituciji u kojoj stečeno znanje primjenjuju u praksi. U prvoj fazi prakse sastavljaju i izvješće o praktičnom radu, a potom svoju djelatnost u teorijskom dijelu prikazuju u obliku izlaganja. Na ovaj način produbljuju znanja na području informatike, ekonomike poduzetništva i prava. Sadržaj studija zaokružuju s engleskim i njemačkim jezikom, te projektnim menadžmentom.

U nastavku prakse studenti rade u poduzećima na određenom projektu, u kojem ponovno primjenjuju stečena znanja. Izvješće o projektu, zajedno s pismenim ispitima iz osnovnih predmeta čine među ispit, a u novoj fazi prakse studenti samostalno rade u poduzećima na svojim funkcionalnim područjima. Ponovno sastavljaju izvješće o radu i pripremaju odgovarajuću prezentaciju. Sljedeća faza teorije daje im potrebna znanja za samostalnu suradnju na projektima. Tada se odlučuju za jedno od težišta studija te izborne predmete. U posljednjoj etapi prakse studenti u poduzećima samostalno izrađuju rješenja za radne probleme, što je njihov završni praktični rad, koji prezentiraju u izlaganju na kojem su prisutni i zastupnici poduzeća.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne