Novinarstvo

Lokacije
Visoka novinarska škola
Vlaška 40
10000 Zagreb
Tel: 01/5555-080
Visoka novinarska škola osnivana je radi izvođenja stručnih studijskih programa u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Bolonjskom deklaracijom.

Trajanje studija
Studij traje tri godine. Student u svakoj godini studija mora skupiti 60 ECTS bodova, odnosno 180
ECTS bodova za završetak stručnog studija.

Način završetka studija
Stručni studij završava polaganjem završnog rada.

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Završetkom stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva ako posebnim zakonom ne bude drukčije propisano.

Zapošljavanje nakon završetka studija
Završeni studenti se zapošljavaju na televiziji i radiju, u novinskim i izdavačkim kućama, filmskim studijima, kazalištima, agencijama za dizajn, agencijama za reklamu i odnose s javnošću, ministarstvima i drugim državnim i javnim službama, diplomatskim predstavništvima, kulturnim ustanovama, školama, visokoškolskim ustanovama, institutima, političkim strankama, poduzećima i nevladinim organizacijama.

Znanstvena kompetitivnost studija

U sadržajnom smislu predloženi program koncipiran je tako da studente prije svega kvalitetno priprema za potrebe suvremene medijske prakse. Istodobno, studij je koncipiran tako da osigurava kvalitetnu osnovu za nastavak studiranja na diplomskim studijima.

Predloženi program stručnog studija novinarstva u osnovi je, u sadržajnom i organizacijskom smislu, usporediv s postojećim studijima novinarstva u Republici Hrvatskoj. S obzirom na predloženu koncepciju studijskog programa, dinamiku studiranja, moguću pokretljivost studenata i ECTS bodove koje su studenti obvezni steći tijekom studija, predloženi program je moguće uspoređivati sa sličnim studijima u Europskoj uniji. Ipak, program je koncepcijom i dijelom sadržaja specifičan i različit od drugih jer bitno usmjerava studente na praktični aspekt medijskog djelovanja. Budućem novinaru se već u tijeku studija omogućava izravna primjena i provjera medijske teorije u praksi. Ta se orijentacija preferira i na teorijskom planu - predavanjima, seminarima i vježbama na konkretnom supstratu, i neposrednom aktivnom djelovanju u tisku, radiju, televiziji i interaktivnim medijima (internet).

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: ne