Srednjoškolski program za zanimanje upravni referent

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Ante Babić - Umag
Trgovačka 6
52470 Umag
Tel: 052 720 370
Ravnatelj: 052 741 764
Tajništvo: 052 741 116
Fax: 052 720 371
Cilj je postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova u zanimanju upravni referent.

TRAJANJE OBRAZOVANJA

 • 4 godine, za polaznike koji program upisuju nakon OŠ
 • 2 godine, za polaznike koji imaju završenu neku trogodišnju školu ili drugu četverogodišnju školu.

RJEŠENJE MZOŠ

Klasa: UP/I-602-07/07-03/00056
Urbroj: 533-09-07-0008 od 21. kolovoza 2007.

PROGRAMI SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih prilagođeni su dobi, stečenom predznanju, vještinama i sposobnostima polaznika.

OPĆI UVJETI ZA UPIS

 • navršenih 15 godina života
 • prethodno završena osnovna škola
 • prethodno završen neki od razreda srednje škole
 • prethodno završena trogodišnja srednja škola

UPISNA DOKUMENTACIJA

 • rodni list,
 • domovnica,
 • svjedodžba VIII.razreda/ ili druge razredne srednjoškolske svjedodžbe

METODE RADA

Usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava se izvodi dopisno – konzultativnim načinom, sukladno izvedbenom planu i programu.

UVJETI ZA NAPREDOVANJE

Odlukom o razlikovnim ispitima utvrđuju se razlike između programa ili dijela programa koji je polaznik već uspješno savladao i programa kojeg želi završiti.

Razlikovni i dopunski ispiti polažu se po razredima, a prijelaz u naredni razred uvjetovan je uspješno položenim ispiti iz prethodnog razreda.

Završni ispit – polaže se Sukladno odredbama Pravilnika o izradi i obrani završnog.

NASTAVAK ŠKOLOVANJA ILI PREKVALIFIKACIJA

Nakon položene razlike ispita polaznici dobivaju Svjedodžbu o položenim predmetnim ispitima, nakon završenog četvrtog razreda, polaznici dobivaju razrednu svjedodžbu.

NAKON POLOŽENOG ZAVRŠNOG ISPITA

Polaznici dobivaju Svjedodžbu o završniom ispitu za zanimanje KOMERCIJALIST (SSS), koju mogu upisati u radnu knjižicu, te mogućnost polaganja državne mature.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne