Stručni studij za računovodstvo i financije

Lokacije
RRiF Visoka škola
Martićeva 29/II
10000 Zagreb
Tel: 01/4699-735
Fax: 01/4699-736
Završetkom studija na RRiF Visokoj školi, ekonomisti računovodstveno-financijskog smjera bit će osposobljeni za samostalno vođenje poslovnih knjiga malog poduzeća, obrta i neprofitnih organizacija.

Cilj je omogućiti studentima da se razviju u:

 • Profesionalce koji žele steći znanje i praksu i koji znaju da ne napredovati znači nazadovati!
 • Stručnjake na tržištu rada pri čemu u stvaranju karijere i pronalasku zaposlenja svesrdnu podršku pruža Visoka škola ali i sve članice RRiF grupe kroz suradnju s poslodavcima različitih profila!
 • Stručnjake koji će znati i moći u potpunosti iskoristiti svoje vrijednosti i potencijale te se usmjeriti prema cjeloživotnom obrazovanju kakvo zahtijeva moderno globalizirano tržište!

TRAJANJE STUDIJA

RRiF Visoka škola upisuje studente na stručni studij za računovodstvo i financije, smjer:
računovodstveno-financijski u trajanju od šest semestara odnosno tri akademske godine.

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

PREDAVAČI

Visoka škola uložila je trud u pronalaženje motiviranog nastavnog kadra kojega čine profesori sa znanstvenih studija iz zemlje i inozemstva te stručnjaci iz gospodarske prakse koji će svoje znanje i iskustvo prenijeti studentima kako bi ih što bolje pripremili za samouvjeren odlazak na tržište rada i daljnje napredovanje.

STRUČNA PRAKSA

Stručna praksa u trajanju od 180 sati obvezna je na kraju četvrtog semestra. Može se realizirati u poduzećima, bankama, osiguravajućim društvima ili ustanovama u Hrvatskoj ali i u inozemstvu. Stručnu praksu studenti ugovaraju sami. Ako to nisu u mogućnosti, na praksu će ih uputiti Visoka škola. Nakon završetka prakse predaje se izvješće sastavljeno prema uputama nastavnika.

ZAVRŠNI RAD

Studij završava pozitivno ocijenjenim završnim radom i njegovom prezentacijom od strane imenovanog povjerenstva RRiF Visoke škole. Temu završnog rada student izabire sam, a realizira ga prema uputama nastavnika – mentora.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom studija na RRiF Visokoj školi, ekonomisti računovodstveno-financijskog smjera bit će osposobljeni za preuzimanje stručnih poslova u okviru računovodstveno-financijske službe srednje-velikih i velikih poduzetnika te za preuzimanje organizacijskih funkcija u dijelu koji se odnosi na računovodstveno-financijske poslove u poduzećima, bankama i osiguravajućim društvima.

Stručni prvostupnici računovodstveno-financijske struke biti će osposobljeni za obavljanje poslova na području:

 • financijskog menadžmenta,
 • financijskog računovodstva i izvješćivanja,
 • kontrolinga,
 • menadžerskog računovodstva,
 • poslovnog planiranja,
 • revizije.

STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom trogodišnjeg stručnog studija (180 ECTS bodova) stječe se stručni naziv:
"stručni/a prvostupnik/prvostupnica ekonomije"
(baccalaureus/baccalaurea ekonomije)

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne