Poslovna ekonomija

Lokacije
Visoka poslovna škola Libertas
Kennedyjev trg 6b
10000 Zagreb
Tel: 01/2301-186, 01/2323-377
Fax: 01/2315-581
Nastavni program prije diplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije omogućuje studentu stjecanje znanja, vještina i alata za obavljanje raznovrsnih poslova i radnih zadataka u svim područjima gospodarskog života.

Kada nakon završetka studija student pronađe željeni posao u trgovačkom društvu ili poduzeću koje se bavi proizvodnjom ili pružanjem usluge, znanje stečeno na Visokoj poslovnoj školi Libertas omogućit će mu upravljanje poslovnom logistikom i komercijalno-trgovačkim poslovanjem tvrtke kako u zemlji tako i u poslovanju s inozemstvom.

Razlog pokretanja trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija Visoke poslovne škole Libertas je školovanje stručnjaka s ciljem njihovog brzog uključivaja u operativne poslove u gospodarstvu.

Poslovi za koje je završeni student osposobljen

Poslovi za koje je završeni student stručnog studija smjera Poslovna ekonomija osposobljen jesu:

 • poslovi poduzetništva i upravljanja malim i srednjim poduzećima odnosno rukovođenja pojedinim radnim jedinicama takvih poduzeća,
 • poslovi vezani uz osmišljavanje vlastitih poduzetničkih ideja te uz osnivanje i upravljanje vlastitim tvrtkama,
 • poslovi poduzetništva i menadžmenta u državnoj upravi, institucijama i ustanovama,
 • komercijalni poslovi u poduzećima za unutarnju i vanjsku trgovinu (samostalni komercijalni referenti, voditelji poslovnica ili sektora za unutarnju ili vanjsku trgovinu, voditelji odjela ili sektora veleprodaje ili maloprodaje i dr.), delegati, predstavnici ili direktori predstavništava, filijala i vlastitih ili drugih poduzeća u inozemstvu ,
 • komercijalni poslovi nabave, prodaje i skladištenja u trgovačkim, industrijskim ili transportnim poduzećima,
 • otpremnički i drugi komercijalni poslovi u domaćem i međunarodnom robnom i putničkom prometu,
 • agentski i predstavnički poslovi u specijaliziranim putničkim i/ili robnim agencijama u domaćem i međunarodnom prometu,
 • komercijalni poslovi u raznim uslužnim poduzećima, ustanovama i institucijama (kontejnerski i robni terminali, javna i carinska skladišta, pomorske, zračne i riječne luke, hoteli, moteli,marine, športsko-rekreacijski centri, obrazovne i kulturne ustanove, prijevoznici i dr.),
 • komercijalni poslovi u državnoj upravi,
 • bankarski poslovi od likvidatora do voditelja poslovnice,
 • računovodstveni poslovi u bankama, štedionicama, fondovima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama,
 • brokerski i dilerski poslovi na robnim burzama, burzama vrijednosnica, novčanim tržištima i burzama usluga (u zemlji i u inozemstvu),
 • računovodstveni poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • poslovi u računovodstvenim servisima,
 • financijski poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.,
 • financijski poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično,
 • poslovi računovodstva i financija u državnoj upravi i dr

Prijave za polaganje razredbenog ispita mogu podnijeti svi kanditati koji su završili srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju kao i kandidati koji pohađaju završni razred srednje škole i koji još nisu maturirali (u tom slučaju svjedodžbu o maturi obvezni su predati prilikom konačnog upisa u prvu godinu).

Stručni ili akademski naziv

Uspješnim završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv  Stručni prvostupnik / Stručna prvostupnica (Baccalaureus / Baccalaurea) ekonomije – Bacc, čime je stručni naziv usklađen sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne