Menadžment financija, bankarstva i osiguranja

Lokacije
Visoka poslovna škola Libertas
Kennedyjev trg 6b
10000 Zagreb
Tel: 01/2301-186, 01/2323-377
Fax: 01/2315-581
Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju razvijaju se sposobnosti poslovnog odlučivanja na višim razinama.

Svrha izvođenja tih programa je daljnje profesionalno usavršavanje i specijalizacija studenata koji su završili prije diplomski (undergraduate) studij te njihovo osposobljavanje za obavljanje rukovodnih funkcija u gospodarstvu.

Ovaj specijalistički diplomski stručni studij pokriva segment obrazovanja kadrova iz područja financija, bankarstva i osiguranja odnosno bankarskog poslovanja, poslovanja osiguravajućih društava, raznih drugih financijskih institucija, funkcioniranja financijskih tržišta, poslovanja fondova i dr., i to na višoj razini poslovnog odlučivanja.

Uvjeti upisa na studij

Završen trogodišnji preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, minimalni prosjek ocjena na preddiplomskom studiju: 3,5 i potvrda o aktivnom znanju engleskog jezika (u govoru i pismu).

Stručni ili akademski naziv

Stručni naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Magistar specijalist menadžmenta, financija, bankarstva i osiguranja.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: da