Aromaenergoterapija

Lokacije
AromaVita
Poljička 8
10000 Zagreb
Tel: 01/6040-424
Fax: 01/6040-425
Aromavita učilište slijedi svjetske trendove u stvaranju i promociji novih zanimanja vezanih uz humanu medicinu, korištenje biljnih potencijala i razvijanje svjesnih odnosa prirode i čovjeka.

Teme:

 • Opći dio
  - Osnovna načela holizma
  - Aspekti postojanja (FEMD)
  - Teorija energetskih centara
  - Indikacije i kontraindikacije
  - Pregled tijela (položaj, kretanje, koža, motorika, tonus mišića, disanje, ...
  - Procjena energetskog statusa
  - Odabir eteričnih ulja
 • Praktični dio
  - Vježbe pregleda tijela
  - Vježbe disanja
  - Rad u parovima (osobno iskustvo)
  - Primjena eteričnih ulja po energetskim centrima

Polaznik dobiva: skriptu, potvrdu o završenom seminaru

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne