Studij menadžmenta tržišnih komunikacija

Lokacije
Visoka škola tržišnih komunikacija Agora
Trnjanska cesta 114
10000 Zagreb
Tel: 01/2225-700
Fax: 01/6157-615
U suvremenom svijetu, u društvu 21. stoljeća, tržišno komuniciranje pridobiva golemo značenje potvrđujući se kao neizbježni mehanizam-mreža-znanje suvremenog poduzeća i suvremenog čovjeka-potrošača.

Tržišne komunikacije su branša u ekspanziji: i dalje rastu izdaci za marketing i oglašavanje, odnose s javnošću i dizajn, profilira se sve više specijaliziranih gospodarskih subjekata u području tržišnih komunikacija - od agencija za telefonski marketing i Internet do specijaliziranih tvrtki za Eventmarketing ili product-placement . Čak i mala i srednja poduzeća kvalitetno mijenjaju svoja poslovna promišljanja - marketing, oglašavanje, odnosi s javnošću i njima su sve značajniji i značajniji, između ostalog i zbog nadolazeće konkurencije na velikom europskom i globalnom tržištu u cjelini.

Zbog svega toga gospodarska branša tržišnih komunikacija traži kvalificirane, svestrane znalce - allroundere kako u poduzećima i njihovim odjelima tako i u specijaliziranim agencijama, u ustanovama i drugdje.

Stručni studij MENADŽMENT TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA po akreditaciji WERBE AKADEMIE am WIFI Wien s 80-godišnjom tradicijom i golemim ugledom u svijetu te International Advertising Association USA prema praksi je orijentirana visokoškolska izobrazba za menadžere tržišnih komunikacija i druga zanimanja u parcijalnim područjima tržišnih komunikacija.

Ciljevi studija

U globalnom svijetu koji je postao komunikacijska mreža s bezbrojnim čvorovima, tračnicama i isprepletenostima traži se, prije svega, "generalizam"- sposobnost za mišljenje koje povezuje, umrežava i objedinjuje, iz kojega tek onda dolaze kreativna rješenja i ideje.

Obrazovanje komunikacijskih generalista jedan je od temeljnih ciljeva studija MTK.

No, i dalje će postojati osobne preferencije, sklonosti i talenti koje želimo poticati obrazovanjem specijalista na nekom od parcijalnih područja tržišnih komunikacija.

Obrazovanje komunikacijskih specijalista također je jedan od temeljnih ciljeva studija.

Na koncu, teorija kao osnova za inteligentnu praksu jest "obrazovna filozofija" koju slijedi Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA u realizaciji stručnog studija MTK.

Poučavanje i teorije i prakse isto tako je jedan od temeljnih ciljeva studija MTK.

Završetak studija

Studij MTK završava:

 • polaganjem svih predviđenih ispita prikupljanjem najmanje 180 ECTS bodova,
 • ostvarivanjem 200 bodova praktikuma,
 • izradbom završnog/diplomskog rada na hrvatskom i sažetkom na engleskom jeziku,
 • prezentacijom završnog/diplomskog rada i njegovom evaluacijom od WERBE AKADEMIE i IAA USA,
 • usmenim ispitom pred komisijom sastavljenom od domaćih i stranih ispitivača.

Završetkom stručnog studija menadžmenta tržišnih komunikacija stječe se visoka stručna sprema i stručni naziv:

prvostupnik/prvostupnica – baccalaureus/ baccalaurea
s oznakom struke – menadžer tržišnih komunikacija.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne