Studij oblikovanja tržišnih komunikacija

Lokacije
Visoka škola tržišnih komunikacija Agora
Trnjanska cesta 114
10000 Zagreb
Tel: 01/2225-700
Fax: 01/6157-615
Oblikovanje/dizajn tržišne komunikacije u njezinoj sveobuhvatnosti jest spoj stručnog promišljanja i artizma koji, koristeći se mnogim umjetničkim sredstvima i tehnikama, izražava njezin sadržaj bez obzira bio on povijesnog, znanstvenog ili promotivnog karaktera.

Uz to, interaktivne informacijske i komunikacijske tehnologije zahtijevaju bitno nove strategije oblikovanja tržišnih komunikacija i poradi interaktivnih medija, kompjuterskih veza i software-a koji utjelovljuju nove dimenzije zvuka, pokreta, vremena i virtualnog prostora u cjelini.

No, ono što kompjuterski stručni sustavi ne mogu učiniti, a dizajner tržišnih komunikacija kao čovjek može, odnosi se na emocije, subjektivnu interpretaciju i pokret rukom. Stoga je oblikovanje/dizajn tržišnih komunikacija u velikoj mjeri kulturna aktivnost koja, uključujući estetski i osobni izraz, može postati svojevrsnim okvirom izvora vrijednosti, emocija i igre koje trebamo i u - digitalnoj eri.

Suvremeno oblikovanje/dizajn tržišnih komunikacija koristi se, prije svega, osnovnim dizajnerskim 'alatima' i tehnikama, audio-vizualnim medijima i konačno multimedijom. Glavni nastavni kolegij 'Vizualno oblikovanje tržišnih komunikacija' odvija se u formi praktičnih radionica, a obuhvaća teme koje čine osnovu suvremenih vizualnih komunikacija u području tržišnih komunikacija: u oglašavanju, u korporativnim i javnim komunikacijama, PR i Event oblikovanju, oblikovanju informacija te sajamskom i izložbenom oblikovanju.

Tijekom studija studente se upoznaje s različitim pristupima oblikovanja tržišnih komunikacija s mogućnošću da unutar ponuđenih okvira preuzmu odgovornost za vlastiti izbor teme i izražajna sredstva, što osigurava fleksibilnost koja im omogućuje razvijanje originalnosti i kreativnosti.

Stručni studij oblikovanja tržišnih komunikacija završava izradbom završnog rada, njegovom prezentacijom i polaganjem završnog ispita.

Ciljevi studija

Osobitost studijskog programa "Oblikovanje tržišnih komunikacija" odnosi se na okolnost, jedinstvenu i u europskim okvirima, da se na istome mjestu, vrata do vrata, odvija i studijski program "Menadžment tržišnih komunikacija" što otvara nebrojene mogućnosti suradnje na projektima, baš kao i u stvarnome poslovnom svijetu, stalne mogućnosti interdisiplinarnoga timskoga rada na realnim zadacima iz gospodarstva, tako da "se mogu prodati", mogućnosti permanentne suradnje studenata dvaju studija na području tržišne i poduzetničke komunikacije pri čemu se posebna pozornost posvećuje prilagodbi aktualnim poslovnim situacijama sa svim zahtjevima koje ih prate.

Glavni cilj studijskog programa "Oblikovanje tržišnih komunikacija" jest obrazovanje za "Art direction" - tj. obrazovanje «generalista» za oblikovanje tržišnih komunikacija, jer «generalizam» je sve više na cijeni. To je sposobnost za mišljenje koje povezuje, umrežava i objedinjuje i iz kojega tek onda dolaze nova kreativna rješenja i ideje.

Završetkom stručnog studija stječe se naziv:

baccalaureus/-rea prvostupnik/-ca
DIZAJNA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: da
  • Diploma: ne