Autorska škola slikanja - modul III

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Agora
Trnjanska cesta 114
10000 Zagreb
Tel: 01/6157-615
Fax: 01/6157-615
Agorina autorska škola slikanja temelji se na svojevrsnim stvaralačkim komunikacijama između afirmiranih likovnih umjetnika s jedne i ljudi koje pokreće određena stvaralačka pobuda s druge strane, na komunikacijama između Učitelja - autora, poznatoga likovnog umjetnika i Učenika - autora, odrasle osobe iz neke druge profesije.

Agora je mjesto njihova susretanja, njihove umjetničke i stvaralačke komunikacije, most kojim jedni prelaze drugima, nužni kreativni poticaj nastajanju suptilne, neuhvatljive, a tako stvarne komunikacije između Učitelja i Učenika. Čudesni svijet likovnoga doživljavaja struji svakodnevno, u moderno uređenim ateljeima, s jedne na drugu stranu umjetničke autorske obale, na radost njih samih, a i nas - njihovih svjedoka.

Svrha i zadaci
Svrha je programa omogućiti razvoj oblikovnog mišljenja, kreativnih i izražaj nih sposobnosti polaznika kao i osvještavanje cjelokupnog procesa likovne prakse. Učenje je shvaćeno kao polje dvosmjerne ljudske komunikacije, a podrazumijeva rad u klimi suradnje i poticanja. Znanje, iskustvo i osvještena likovna praksa uvode polaznike tek u polje mogućnosti rješavanja problema, a ostatak se premošćuje likovnom intuicijom i doživljajem.

Ciljevi
Idejno sistematiziranje pojmova vezanih uz fenomen likovnosti i vuzualnosti uz aktivan odnos prema prirodi kao kreativnom uporištu. Kreativna aktivnost je shvaćena kao skup metoda koje čine bit likovne prakse, a krajnji cilj su autonomnost i vlastitost. Uočavanje istih jezičnih elemenata u različitim materijalima i različitih jezičnih elemenata u istim materijalima. Idejno sistematiziranje karaktera pojedinih tehnika i materijala te pokušaj iznalaženja vlastitog izraza. Inzistira se na vlastitom, nekonformističkom pristupu, oblikovnim zadacima, te poticanje istraživanja, analitičkog mišljenja i procesualnosti.

Organizacija
Nastava je grupna, do 15 polaznika, s naglasakom na vlastitom prstupu. Kratka uvodna predavanja, posjet aktualnim izložbama kompatibilnim nastavnim temama, te korištenje literature koja omogućava kontakt s kvalitetnim reprodukcijama odabranih crtačkih i slikarskih primjera tvore atraktivnu nastavnu dinamiku.

 

 

Uspješnim završetkom AGORINE autorske škole slikanja stječe se nacionalni certifikat - javna isprava RH o umjetničkom usavršavanju u slikarstvu - autorskasvjedodžba majstorice.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne