Održavanje motornih vozila

Lokacije
Veleučilišta Velika Gorica
Zagrebačka cesta 5
10410 Velika Gorica
Tel: 01/6222-501
Fax: 01/7897-645
Završetkom stručnog studija Održavanja motornih vozila stječu se znanja i vještine potrebne za rad na poslovima u području održavanja motornih vozila.

Prvostupnici ovog studija mogu samostalno rješavati stručne probleme planiranja, organizacije, tehničke zaštite i upravljanja tehnološkim procesima u svim fazama sustava održavanja motornih vozila u skladu s normama kontrole ispravnosti motornih vozila.

Brojnost i raznovrsnost osobnih, teretnih, terenskih i specijalnih vozila u privatnom vlasništvu i u gospodarstvu općenito ukazuje na potrebu za stručnim osobljem koji su osposobljeni za organizaciju i provedbu održavanja motornih vozila. Studij Održavanja motornih vozila u koraku je s zahtjevima svijeta suvremenih tehnologija te educira stručnjake za uporabu visoko sofisticiranih uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila.

Sadržaj programa

Studenti stječu znanja iz konstrukcije i značajki vozila i njegovih uređaja, organizacije i tehnologije održavanja vozila, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanje i kontrole kvalitete sustava održavanja vozila u skladu s normama.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Broj mjesta: 35 redovitih i 35 izvanrednih

Predznanje

  • završena srednja četverogodišnja ili trogodišnja škola

Stručni naziv nakon završetka studija:

  • Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila
    Kratica: bacc. ing. mech.
Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne