Tečaj stranog jezika - B2 stupanj

Lokacije
Ferial d.o.o.
Radićeva 12/1
47000 Karlovac
Tel: 047/611-926
Fax: 047/642-621
Posebna pažnja posvećena je intenzivnom radu uz suvremene metode i izvorni didaktički materijal.

Kroz međunarodne standarde kvalitete cilj je omogućiti polaznicima snalaženje u tipičnom ambijentu strane zemlje i u drugim situacijama koje zahtjevaju poznavanje nekog stranog jezika.

Programi su usklađeni sa europskim standardom (Framework) i razvijaju sve jezične vještine: pisanje, čitanje, slušanje, govornu interakciju i govornu produkciju.

Razumijevanje

Slušanje
Mogu razumjeti duže govore i predavanja, te pratiti čak i složenu argumentaciju ukoliko mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

Čitanje
Mogu razumjeti duže govore i predavanja, te pratiti čak i složenu argumentaciju ukoliko mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

Govor

Govorna interakcija
Mogu komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

Govorna produkcija
Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim za područje mog interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

Pisanje

Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja svog interesa. Mogu napisati esej ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojem jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.

Svaki stupanj traje 2 semestra.

Po završetku tečaja polaznici mogu upisati postignuta znanja i Uvjerenja u Europsku jezičnu mapu za odrasle (The European Language Portfolio for Adult Learners, ELP).

Nastava se održava 2 x 2 nastavna sata tjedno u popodnevnim (17:45-19.15) i večernjim terminima (19.30 – 21.00).

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne