Revizija

Lokacije
Excel Computers d.o.o.
F. Krežme 8
31000 Osijek
Tel: 031/204-500
Vlasnici kapitala trebaju realnu i objektivnu informaciju o stanju svojih dionica ili udjela. Seminar odgovora na mnoga pitanja i ukazuje na sve bitno što računovođa mora znati o reviziji.

Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa.

U najužem smislu pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zakonitosti poslovanja poduzeća te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sukladno Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS).

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne