Poslovni jezik za poduzeća

Lokacije
Angla
Vlaška 131/I
10000 Zagreb
Tel: 01/4664-199
Fax: 01/4664-199
U današnjem poslovnom svijetu vješto korištenje stranog jezika i sigurnost u komunikaciji s poslovnim partnerima od iznimne je važnosti za uspješno poslovanje. Poslovnim ljudima strani jezik je sredstvo za postizanje poslovnih rezultata, stoga Angla naglasak u podučavanju stavlja na govor i slušanje, ne zanemarujući pri tom ni vještine čitanja i pisanja.

Primjenom modernog holističko-komunikacijskog pristupa polaznici sustavno napreduju u aktivnoj upotrebi, odnosno primjeni naučenog. Aktivno se uključuju u simulirane dijaloge, vježbe, rasprave i analize raznih poslovnih slučajeva (’case studies’). Pri tome se maksimalno vodi briga o svakom pojedincu i njegovoj osobnosti, posvećuje pažnja, pruža pomoć i podrška u zanimljivom, ugodnom i poticajnom ozračju.

Programi se posebno kreiraju na temelju analize potreba i sposobnosti polaznika te zahtjeva njihovog poslovnog okruženja. Cilj je osposobiti polaznika da aktivno vodi pismenu i usmenu komunikaciju u različitim svakodnevnim i poslovnim situacijama, kao što su uspostavljanje kontakata s poslovnim partnerima, predstavljanje svoje tvrtke i njene djelatnosti, službena putovanja u inozemstvu, vođenje poslovnih razgovora, ugovaranje poslova i sl.

Obzirom na sadržaj i specifičnosti jezika koji se poučava organiziramo tečajeve:
- općeg poslovnog jezika
- 'customized' ( krojeni; prema zahtjevima polaznika)
- specijaliziranog jezika struke

Obzirom na oblik izvođenja poduke tečajevi mogu biti:
- grupni
- 'one-to-one'

Programi Anglinih tečajeva za odrasle polaznike u skladu su sa standardima koje je preporučilo Vijeće Europe pod nazivom Common European Framework of Reference for Languages (CEF). Zajednički europski referentnom okviru za učenje, poučavanje i vrednovanje jezika'. Prema ovim standardima jedan modul nastave, ovisno o veličini grupe i programu, traje otprilike 70 nastavnih sati.

CEF opisuje šest stupnjeva jezične kompetencije:

 • A1 - Pripremni korisnik
 • A2 - Temeljni korisnik
 • B1 - Razvojni korisnik
 • B2 - Samostalni korisnik
 • C1 - Napredni korisnik
 • C2 - Vrsni korisnik

Angla polazniku na kraju tečaja izdaje svjedodžbu o postignutom stupnju znanja prema CEF standardima.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne