Sales excellence competence - Specijalist/ica u prodaji proizvoda i usluga

Lokacije
Callidus - Ustanova za obrazovanje odraslih
Ilica 242
10000 Zagreb
Tel: 01/4553-020; 0800/300-330
Fax: 01/4553-029
Program je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Klasa: UP/I-602-07/09-03/00124 Urudžbeni broj: 533-09-09-0006

O programu:

Za uspjeh u prodaji potrebno je educirano prodajno osoblje. Educirani prodavač razumije što je prodaja i poznaje procese prodaje. On može prepoznati i zadovoljiti potrebe kupaca, ophoditi se s kupcima te riješiti reklamaciju. Educirani prodavač zna prepoznati tip kupnje kupca i prema njemu prilagoditi svoj stil prodaje. Jednostavno rečeno: educirani prodavač zna prodati više!
Samo profesionalnim prodajnim procesom koji se temelji na dubokom razumijevanju potreba klijenata možete ostvariti uspješan odnos i preporuku. Pohađanjem ovog programa steći ćete sve kompetencije i vještine uspješnog prodavača koje klijent od Vas očekuje.
Kome je edukacija namijenjena?
Svim zaposlenicima u prodaji koji žele unaprijediti svoje vještine u nastupu s klijentima i radu u prodaji, kao što su prodajni zastupnici, akviziteri, komercijalisti, Account Manageri i sl.

Kratki pregled edukacijskih modula

 • Vještine profesionalne prodaje
 • Prodajna prezentacija
 • Vještine prodajnog pregovaranja
 • Pritužba i reklamacija – prilika za prodaju
 • Planiranje rada u prodaji
 • Strateško upravljanje kupcima
 • Stvaranje odnosa s kupcima i prodaja putem odnosa
 • Emocionalna kompetencija u prodaji
 • Upravljanje vremenom
 • Zaštita na radu

Trajanje programa i održavanje treninga

 • Program sadržava 10 trening modula u ukupnom trajanju od 156 nastavnih sati (1 nastavni sat = 45 minuta).
 • Trening moduli održavaju se ponedjeljkom i petkom (od 17 do 20 sati)
 • Trajanje programa: 10 mjeseci

Ekskurzija u Austriju

Tijekom edukacije za naše polaznike organiziramo dvodnevnu eskurziju u Austriju s ciljem prekogranične razmjene iskustva. Organizirat će se okrugli stolovi sa austrijskim stručnjacima iz prakse na teme koje će biti relevantne za polaznike te posjet WIFI institutu u Beču. Ekskurzija je uračunata u cijenu programa.

Cijena

 • Cijena programa iznosi: 13.800 kn
  • za jednokratno plaćanje: 13.110,00 kn (cijena s 5% popusta) 
  • plaćanje u ratama: 1.380,00 kn x 10 obroka (valuta plaćanja svakog 20. u mjesecu) 

Potvrda o edukaciji
 

 • Polaznik nakon edukacije prema europskim standardima ostvaruje pravo na WIFI diplomu (Sales Expert), europski cijenjen certifikat koji izdaje WIFI – WIFI institut Austrijske gospodarske komore na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski)
 • Prema hrvatskim standardima polaznik stvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog znanja u radnu knjižicu (Specijalist/ica u prodaji proizvoda i usluga)
 • Osiguravajući europske i hrvatske certifikate WIFI polaznicima jamči povezanost prakse s najnovijim znanjima i vještinama potrebnima gospodarstvu. Posjedovanje WIFI diplome i mogućnost upisa stečenog zvanja u radnu knjižicu znači potvrdu i jamstvo polazniku i poduzeću o uspješno završenoj edukaciji, što ima neizostavnu važnost u poslovnom napredovanju na hrvatskom i europskom tržištu rada. WIFI diploma i upis zvanja u radnu knjižicu omogućuje polazniku razvoj, inovaciju i primjenu znanja u svakodnevnom poslu

Našim polaznicima osiguravamo:

 • znanja i vještine proizašle iz svjetske prakse
 • hrvatske trenere s višegodišnjim radnim iskustvom u praksi
 • ekskurziju u Austriju – prekogranična razmjena iskustva sa stručnjacima iz Austrije
 • europske i hrvatske diplome te upis usavršenog zanimanja u radnu knjižicu

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: da