Tehničar cestovnog prometa

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Invictus
Dubečka 94
10000 Zagreb
Tel: 01/292-4027
Fax: 01/292-4029
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa:
 • proučavanje, prikupljanje i praćenje podataka o prometnim pojavama
 • proučavanje i prikupljanje podataka o prometnom tržištu
 • ugovaranje prijevoza
 • razvrstavanje narudžbi, odabir vozila i voznog osoblja za prijevoz
 • izdavanje potrebne dokumentacije za prijevoz
 • utvrđivanje i odabir itinerera
 • utvrđivanje vremenskih i ostalih uvjeta za prijevoz
 • osiguranje prijevoza
 • izrada elaborata pri prijevozu specijalnih tereta
 • obavljanje poslova u svezi sa špediterskom djelatnošću
 • obračun prijevoza i utvrđivanje stupnja rentabilnosti prijevoza na temelju dokumentacije
 • vođenje postupaka u slučaju oštećenja tereta, prtljage, putnika, reklamacije, prometnih nezgoda itd.
 • vođenje evidencije o utrošku sredstava, goriva, maziva, auto guma, rezervnih dijelova, dnevnica i radnom vremenu vozača
 • analiza dijagrama tahografa
 • sudjelovanje u izradi redova vožnje u linijskom prijevozu
 • sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju službe sigurnosti prometa u poduzeću
 • sudjelovanje u organiziranju odnosno vođenju skladišta
 • sudjelovanje u organiziranju, odnosno vođenju prometne službe na autobusnim i teretnim kolodvorima
 • poslovi s novcem i vrijednosnim papirima (čekovima, bonovima za gorivo, voznim kartama)
 • briga oko carinskih i ostalih dokumenata u međunarodnom prijevozu (za vozilo, osoblje, teret, putnike)
 • poslovi u svezi s registracijom, tehničkim pregledima i osiguranjem motornih vozila
 • praćenje propisa iz oblasti prometa, osobito cestovnog i gradskog, i povezanosti s ostalim granama prometa
 • poslovi u svezi s regulacijom prometa u kretanju i mirovanju
 • praćenje i uključivanje u rad na računalu
 • poslovna suradnja s prijevoznicima drugih grana prometa
 • organiziranje suvremenih načina prijevoza (kombinirani, integralni, ...)

Oblici školovanja:

- četverogodišnje obrazovanje

 • završena minimalno osnovna škola
 • navršenih minimalno 15 godina života

- doškolovanje

 • polaznik ima završen dio srednje škole
 • trajanje kod svakog pojedinca ovisi o broju razlikovnih i dopunskih ispita

- prekvalifikacija

 • polaznik ima završenu neku od srednjih škola
 • traje najmanje 6 mjeseci, a najduže polovicu od ukupnog trajanja školovanja

Dokumentacija potrebna za upis

 • svjedodžba osmog razreda
 • završna svjedodžba srednje škole
 • razredne svjedodžbe
 • domovnica
 • rodni list
 • vozačka dozvola
 • liječničko uvjerenje
 • dvije fotografije

Završni ispit

Nakon položenih svih ispita pristupa se polaganju završnog ispita koji se sastoji od izrade i obrane završnog stručnog rada prema dobivenim uputama.

Ostale informacije

 • Nastava se izvodi u večernjim satima
 • Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana
 • Oblik rada je konzultativno-instruktivan
 • Po završenom obrazovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu
 • Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, broj 533-09-09-0008 od 01. prosinca 2009.

Završna svjedodžba
Nakon položene završne provjere izdaje se Završna svjedodžba propisana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koja omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne