Stručni studij ekonomija poduzetništva

Lokacije
Visoka škola Nikola Šubić Zrinski za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje
Selska cesta 119
10110 Zagreb
Tel: 0800/442-442, 01/3647-099, 099/4400-150
Naša je misija suvremenim obrazovnim pristupom omogućiti studentima vrhunsko ekonomsko obrazovanje razvijajući pritom poduzetničke kompetencije neophodne upravljačkim strukturama. Cilj nam je osposobiti studente za uspješno upravljanje malim i srednjim poduzećima. A naša vizija kvalitetom i inovativnim nastavnim procesom osposobljavati studente za praktičnu primjenu poduzetničkih znanja, stručnih vještina i poslovnih tehnika.

Stručni studij:

 • ECTS bodovi: 180
 • Trajanje: 6 semestara
 • Stručni naziv: stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije bacc.oec.
 • Način izvođenja studija: redovni i studij uz rad
 • Studijski programi usklađeni s Bolonjskom deklaracijom
 • Nastavnici su priznati znanstvenici, stručnjaci i menadžeri iz prakse
 • Nastava se odvija u manjim grupama
 • Pružamo mogućnost izbora pet stranih jezika
 • Za sve pristupnike koji nemaju dovoljno predznanja iz područja matematike, računovodstva, informatike (ECDL), hrvatskog i engleskog jezika i književnosti organiziramo seminare za lakše praćenje nastavnog programa, bez naknade
 • U svrhu realizacije obrazovnog procesa svaki student dobiva laptop koje je uključeno u školarinu

Nastavni plan i program:

1. godina studija:

1. Osnove ekonomije I.
2. Gospodarska matematika
3. Poduzetničko računovodstvo I.
4. Poslovna informatika
5. Integralno upravljanje poduzećem-Poslovne igre I.
6. Poslovni engleski jezik I.
7. Obvezni izborni predmet – poslovni strani jezik I.
8. Tjelesna i zdravstvena kultura

1. Osnove ekonomije II.
2. Poslovna statistika
3. Poduzetničko računovodstvo II.
4. Trgovačko i radno pravo
5. Integralno upravljanje poduzećem-Poslovne igre II.
6. Uvod u stručni i znanstveni rad
7. Poslovni engleski jezik II.
8. Obvezni izborni predmet – poslovni strani jezik II.
9. Tjelesna i zdravstvena kultura

Izborni predmeti:

1. Poslovni njemački jezik
2. Poslovni talijanski jezik
3. Poslovni španjolski jezik
4. Poslovni ruski jezik

2. godina studija:

1. Ekonomika poduzeća
2. Organizacija poduzeća
3. Financijsko upravljanje poduzećem
4. Integralno upravljanje poduzećem - Poslovne igre III.
5. Poslovni engleski jezik III.
6. Obvezni izborni predmet – poslovni strani jezik III.
7. Tjelesna i zdravstvena kultura

1. Marketing
2. Upravljanje malim i srednjim poduzećima
3. Integralno upravljanje poduzećem - Poslovne igre IV.
4. Poslovni engleski jezik IV.
5. Obvezni izborni predmet – poslovni strani jezik IV.
6. Izborni predmet I.
7. Izborni predmet II.
8. Tjelesna i zdravstvena kultura
* Student u 4. semestru odabire 2 od ponuđena 3 izborna predmeta

Obvezni izborni predmeti:

1. Poslovni njemački jezik
2. Poslovni talijanski jezik
3. Poslovni španjolski jezik
4. Poslovni ruski jezik

Izborni predmeti IV. semestar

1. Poslovna logistika
2. Poslovni informacijski sustavi
3. Računovodstvo obrtnika

3. godina studija:

1. Poduzetnički menadžment
2. Poslovna analiza
3. Integralno upravljanje poduzećem-Poslovne igre V.
4. Poslovni engleski jezik V.
5. Obvezni izborni predmet – poslovni strani jezik V.
6. Izborni predmet I.
7. Izborni predmet II.
8. Tjelesna i zdravstvena kultura

* Student u 5. semestru odabire 1 od ponuđena 3 izborna predmeta

1. Upravljanje ljudskim resursima
2. Osnove osiguranja
3. Poslovni engleski jezik VI.
4. Obvezni izborni predmet – poslovni strani jezik VI.
5. Izborni predmet I.
6. Izborni predmet II.
7. Izborni predmet III.
8. Tjelesna i zdravstvena kultura

Obvezni izborni predmeti

1. Poslovni njemački jezik
2. Poslovni talijanski jezik
3. Poslovni španjolski jezik
4. Poslovni ruski jezik

Izborni predmeti u V. semestru

1. Trgovinsko poslovanje I (Unutarnja trgovina)
2. Poslovanje s medijima
3. Računovodstvo neprofitnih i proračunskih organizacija
4. Etika

Izborni predmeti VI. semestar

1. Poslovna komunikacija
2. Upravljanje nabavom
3. Upravljanje prodajom
4. Trgovinsko poslovanje II (Vanjska trgovina)
5. Upravljanje maloprodajom
6. Upravljanje znanjem

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: da