Osnovno obrazovanje odraslih

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Perpetuum
Kapucinska ulica 17
31000 Osijek
Tel: 031/201-193
Fax: 099/3761-661
Osnovno obrazovanje odraslih u POU Perpetuum

Proteklih godina Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financiralo je osnovno obrazovanje odraslih putem projekta "za Hrvatsku pismenosti: put do željene budućnosti – Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003.-2012.-" osobama starijim od 15 godina ali i osposbljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima polaznicima koji su u okviru projekta završili osnovno obrazovanje. Premda je projekt završio, Ministarstvo je u Državnom proračunu osiguralo sredstva za daljnje financiranje osnovnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih građana RH te se ono nastavlja po modelu koji se razvio prilikom provedbe projekta "Desetljeće pismenosti".

Tako Učilište Perpetuum kroz suradnju s MZOS-a svojim polaznicima osigurava završetak osnovnog obrazovanja i osposbljavanja za prvo zanimanje u potpunosti BESPLATNO!

CILJ PROVOĐENJA OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH:

 • podizanje opće obrazovanosti odraslih do razine osnovne škole
 • osposobljavanje za samoupravljivo i samostalno učenje kao osnove za cjeloživotno učenje
 • sporedno osposobljavanje za prvo zanimanje
 • stjecanje uvjeta za mogući nastavak obrazovanja u srednjem školstvu
 • stjecanje uvjeta za zapošljavanje

UVJETI UPISA:

 • u program osnovnog obrazovanja odraslih može se upisati osoba koja ima navršenih 15 godina života
 • polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje na temelju završenog razreda u prethodnom obrazovanju
 • pravo na upis u viši razred imaju oni polaznici koji su propisanom roku odslušali i položili sve ispite
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: da
 • Diploma: ne