Škola stranih jezika

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Perpetuum
Kapucinska ulica 17
31000 Osijek
Tel: 031/201-193
Fax: 099/3761-661
Program učenja stranih jezika koje provodi učilište Perpetuum usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija.

Zajednički europski referentni okvir za jezike jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici programa moraju razviti na pojedinom stupnju te jezične strukture kojima bi se trebalo služiti kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

Jedan od glavnih ciljeva Vijeća Europe jest unaprijediti razumijevanje među ljudima različitih kultura. Bogata baština različitih jezika i kultura vrijedna je zajednička imovina, koju treba štititi i razvijati. Samo će boljim poznavanjem jezika biti moguće postići bolju komunikaciju, uzajamno razumijevanje i suradnju.

Zašto učenje stranih jezika:

 • znanje stranih jezika jest jedna od najvažnijih kompetencija koje pojedinac mora steći kako bi
 • poboljšao svoje mogućnosti tijekom obrazovanja kao i u svijetu rada
 • znanje stranih jezika pridonosi povećanju osobne mobilnosti i zaposlenosti
 • tržišta od pojedinca se neprestano traže nove kompetencije (znanja, vještine i sposobnosti)
 • radi njegova uspješnog suočavanja s društvenim promjenama
 • pismenost 21. stoljeća, uz tradicionalna znanja i vještine čitanja, pisanja i računanja,
 • podrazumijeva i nova temeljna znanja i vještine, poput znanja najmanje dva strana jezika.

Profil vladanja jezikom po CEF-u podrazumijeva šest stupnjeva jezičnih kompetencija: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 te iste možete pohađati i kod nas, a odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te po završetku određenog modula dobijete potvrdu/uvjerenje, odnosno svjedodžbu o učenju jezika (javna isprava) na kraju određenih modula sa upisom u e-radnu knjižicu.

Učenje jezika po stupnjevima:

 • A1 – Pripremni stupanj – 140 nastavnih sati (2 modula x 70 sati)
 • A2 – Temeljni stupanj – 140 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
 • B1 – Prijelazni stupanj – 280 nastavnih sati ( 4 modula x 70 sati)
 • B2 – Samostalni stupanj –140 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)
 • C1 – Napredni stupanj – 280 sati ( 4 modula x 70 sati )
 • C2 – Vrsni stupanj – 140 nastavnih sati ( 2 modula x 70 sati)

NASTAVA:
Nastava se odvija u modulima, u trajanju od 70 nastavnih sati u koje su uključenja završna testiranja i završni ispiti za određeni modul.
Polaznici programa pristupaju završnom testiranju na kraju: I., III., V., VI., VII., IX., XI., XII., XIII. i XV. modula nakon kojeg dobivaju POTVRDU/UVJERENJE o uspješno položenom modulu. Uvjerenje je uvjet za upis u sljedeći modul;

Završni ispit polaže se na kraju sljedećih modula:

 • modul II. ( za stupanj A1)
 • modul IV. (za stupanj A2)
 • modul VIII. (za stupanj B1)
 • modul X. (za stupanj B2)
 • modul XIV. (za stupanj C1)
 • modul XVI. (za stupanj C2)

UVJETI UPISA:
ZA UPIS U PROGRAM UČENJA JEZIKA POLAZNIK MORA IMATI NAVRŠENIH 15 GODINA (sukladno zakonu o obrazovanju odraslih i pripadajućim pravilnicima)
 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne