Gerontodomaćica

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Perpetuum
Kapucinska ulica 17
31000 Osijek
Tel: 031/201-193
Fax: 099/3761-661
Tečaj za gerontodomaćicu

UVJETI UPISA:

 • završena osnovna škola
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomać-ina/ice

POLAZNIK ZAVRŠETKOM PROGRAMA MOŽE:

 • prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe
 • prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
 • koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja
 • (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta
 • prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
 • komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama
 • primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć
   
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne