Tehničar cestovnog prometa

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Perpetuum
Kapucinska ulica 17
31000 Osijek
Tel: 031/201-193
Fax: 099/3761-661
Prekvalifikacija za tehničara cestovnog prometa.

UVJETI UPISA:

 • svjedodžba završene osnovne škole- za upis u program stjecanja SSS
 • razredne svjedodžbe i Svjedodžba o završnom ispitu- za upis u program prekvalifikacije
 • rodni list, domovnica, osobna iskaznica

 

POLAZNIK PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

 • proučava i istražuje tržišta prometnih usluga;
 • priprema i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika, te aktivno sudjeluje u njegovoj realizaciji
 • analizira prijevozni proces preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa;
 • obavlja poslove u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje)
 • obavljana poslove u sklopu osiguranja tereta i putnika
 • racionalno istražuje vozni park
 • priprema i ustroj održavanja voznog parka
 • poslovi u službi unutrašnjeg nadzora prometa
 • poslovi u skladištima
 • vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja
 • izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu
 • poslovi u prometnoj službi na autobusnim i autoteretnim kolodvorima
 • poslovi u svezi registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila
 • poslovi u svezi rent-a cara
   
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne