Prehrambeni tehničar

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Perpetuum
Kapucinska ulica 17
31000 Osijek
Tel: 031/201-193
Fax: 099/3761-661
Prekvalifikacija za prehrambenog tehničara

UVJETI UPISA:

 • svjedodžba završene osnovne škole- za upis u program stjecanja SSS
 • razredne svjedodžbe i Svjedodžba o završnom ispitu- za upis u program prekvalifikacije
 • rodni list, domovnica, osobna iskaznica
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Osnove prirodnih znanosti u prehrambenoj struci
 • Fizikalno-kemijske i mikrobiološke laboratorijske postupci i analize
 • Kemijska načela, zakoni i metode u tehnologiji, kontroli hrane, prehrani i procesima metabolizma
 • Tehnološke operacije u prehrambenoj industriji
 • Kvaliteta sirovina, poluproizvoda, proizvoda i ambalaže te pravilno rukovati njima
 • Tehnološki proces, upravljati strojevima i opremom te provoditi unutarnji nadzor
 • Proces pripreme hrane te utjecaj na prehrambene i kulinarske značajke sirovina
 • Principi pravilne prehrane
 • Gotova hrana i produljivati trajnost hrane u industriji i obrtu
 • Kontrola kvalitete sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u pogonima i laboratorijima, primjenjujući zakone i standarde kvalitete u prometu hrane
 • Provedba dobre higijenske i proizvođačke prakse te mikrobiološke kontrole hrane
 • Primijeniti zakonske propise zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • Primjena osnove tržišnog poslovanja i organizacije rada te pratiti trendove u poduzetništvu
 • provedba tijek kolanja poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava u obrtu ili tvrtki
 • Priprema hrane u cateringu i dizajniranje proizvoda
 • Priprema i proizvodnja hrane u industrijskim uvjetima i obrtu
 • Kreiranje i prezentiranje novih proizvoda, u skladu sa zahtjevima tržišta
 • Priprema regionalnih autohtonih jela
 • Primjena vještina poslovnog komuniciranja, prodavanja, pregovaranja i timskog rada
 • Provoditi i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u obrtu ili tvrtki, poštujući specifičnosti poslovanja s hranom
 • Primjena marketinške koncepcije i alata u poslovanju obrta ili tvrtke
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne