Poljoprivredni gospodarstvenik

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Perpetuum
Kapucinska ulica 17
31000 Osijek
Tel: 031/201-193
Fax: 099/3761-661
Prekvalifikacija za poljoprivrednog gospodarstvenika

UVJETI UPISA:

 • svjedodžba završene osnovne škole- za upis u program stjecanja SSS
 • razredne svjedodžbe i Svjedodžba o završnom ispitu- za upis u program prekvalifikacije
 • rodni list, domovnica, osobna iskaznica

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i strojeva.
 • Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pravilima uputa.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih operacija.
 • Usvojiti znanje o gnojidbi, sijanju i žetvi.
 • Usvojiti znanje o sadnji poljoprivrednih kultura.
 • Razviti vještinu sadnje i obrade poljoprivrednih kultura.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sjemena.
 • Upoznati tehnologiju obrade tla.
 • Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
 • Upoznati osnovna načela estetike u poljoprivredi.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne