Računovodstvo za poduzetnike

Lokacije
Excel Computers d.o.o.
F. Krežme 8
31000 Osijek
Tel: 031/204-500
Svrha seminara je približiti računovodstvo poduzetniku, upoznati ga s logikom računovodstvenog sustava i računovodstvenog procesa.

Osnažiti komunikaciju na relaciji poduzetnik – računovođa, naglasiti važnost računovodstva u svakom poduzeću.

Kome je namijenjen:

 • Korisnicima računovodstvenih informacija,
 • poduzetnicima,
 • različitima razinama uprave, koji temeljem računovodstvenih informacija donose poslovne odluke,
 • računovođama da nauče kako svakodnevno komunicirati s neračunovođama.

Iz programa:

 • položaj i značenje računovodstva
 • financijsko izvješćivanje i financijski izvještaji
 • korisnici računovodstvenih informacija
 • porezni aspekt troškova poslovanja
 • utjecaj troškova na bilancu i račun dobiti i gubitka
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne