Tag 'visual basic'
Ukupno: 203
Trajanje:
5 dana
In this course, you'll learn how to use Visual Studio 2005 and Visual Basic 2005 or Visual C# 2005 to build ASP.NET 2.0 Web pages and XML Web services.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Seminar će naučiti Microsoft Visual Basic programere kako koristiti komponente za izrade database aplikacija
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Seminar će naučiti Visual Basic programere, koji trenutno rade na razvoju desktop aplikacija za pristup korporativnim bazama podataka, kako kreirati three-tier klijent/server aplikacije.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Seminar će pružiti polaznicima znanja i vještine potrebne za programiranje desktop aplikacija i pripremit će ih za seminar pod brojem 1013 Mastering Visual Basic 6 Development.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Cilj seminara je upoznati Microsoft Visual Basic programere sa znanjem i vještinama potrebnim za razvoj Microsoft .NET aplikacija, korištenjemn Visual Basic .NET razvojne okoline. Visual Basic .NET poprilično velika nadogradnja na Visual basic i ima ugrađene mnoge nove mogućnosti koje pruža .NET arhitektura.
Lokacija:
Rijeka
Trajanje:
30 sati
Cilj i zadatak nastavnog predmeta je upoznati kandidate s osnovnim mogućnostima MS Visual Basic razvojnog okruženja.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
Visual Basic je aplikacija koja običnom korisniku omogućuje izradu jednostavnih i kompleksnih programa, baza podataka te raznih kontrola u Windows okruženju.
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
170 sati
Visual Basic je jednostavan, a moćan programski jezik za izradu aplikacija na Microsoft Windows porodici operativnih sustava. Programiranje je evoluiralo do te mjere da neke dijelove koda ne morate sami pisati već su automatski generirani. Ukoliko naučite programirati u VB-u izuzetno ćete brzo naučiti programirati u nekom drugom programskom jeziku (npr. C#).
Lokacija:
Zagreb
Trajanje:
200 sati
Osposobljavanje programera za korištenje programskog jezika Visual Basic.
Lokacije:
Osijek,
Split,
Zadar,
Zagreb
Trajanje:
40 sati
VBS je skriptni jezik prilagođen za razvijanje aplikacija na Internetu. Zasniva se na sintaksi Visual Basic-a, od kojeg je naslijedio izrazitu intuitivnost. Unutar seminara pokrivene su osnove programiranja na webu, programiranje na strani klijenta te uvod u Active Server Pages.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija