Visual Basic Script (VBS)

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
VBS je skriptni jezik prilagođen za razvijanje aplikacija na Internetu. Zasniva se na sintaksi Visual Basic-a, od kojeg je naslijedio izrazitu intuitivnost. Unutar seminara pokrivene su osnove programiranja na webu, programiranje na strani klijenta te uvod u Active Server Pages.

Cilj:
Kroz seminar upoznati Osnove web programiranja, Izradu dinamičnih web stranica, Ostvarivanje veze sa HTML elementima, Komunikaciju sa korisnikom preko web stranica, Manipulirati datotekama na serveru.

Sadržaj seminara:

Izrada dinamičnih web stranica, Obrađivanje podataka sadržanih u HTML elementima, Rad sa datotekama na serveru, Postavljanje PWS-a, upotreba VBS-a, rad s varijablama, nizovima i objektima, Osnovne operacije, Uvjetne petlje, Upotreba ugrađenih VBS funkcija, Window objektima, Komunikacija s korisnikom, Rad s obrascem, Prikupljanje informacija, Upotreba alert, prompt, confirm prozora, Održavanje klijentovih podataka, Upotreba querystringa i formi, Rad na datotekama Web servera…

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i Windows
P18: MS Internet Explorer & Outlook Express - Internet i rad na mreži
W11: HTML
W01, W02: Dreamweaver ili P19: Frontpage
osnovne programiranja (varijable, petlje, grananja)
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne