MS Access (osnove)

Lokacije
Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/212-269, 051/212-289
Fax: 051/334-907, 051/334-987
Tečaj je namijenjen korisnicima koji žele steći osnovna znanja o bazama podataka i programu MS Access.

Potrebno predznanje:

  • Windows
  • Excel (osnove)
  • Word (osnove)

Program ujedno predstavlja i pripremu za polaganje ECDL ispita.

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne