MS Access (napredno)

Lokacije
Narodno učilište
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/212-269, 051/212-289
Fax: 051/334-907, 051/334-987
Tečaj je namijenjen korisnicima koji žele usavršiti i proširiti znanje Accessa naprednim sadržajima.

Potrebno predznanje:

  • Windows
  • Access (osnove)
  • Word (osnove)
Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne