AutoCAD

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Mencl
K. Tomislava 17/I
47000 Karlovac
Tel: 047/601-126
Fax: 047/601-127
Kružna 6
51000 Rijeka
Tel: 051/331-076
Fax: 051/323-708
Rimska 15
44000 Sisak
Tel: 044/540-574
Fax: 044/524-642
Pojišanska 18
21000 Split
Tel: 021/332-350
Fax: 021/332-349
Mihe Klajića 3
22000 Šibenik
Tel: 022/213-330
Fax: 022/301-590
K. Dalmatina 1a
23000 Zadar
Tel: 023/313-603
Fax: 023/301-509
Flanati 11
52100 Pula
Tel: 052/394-007
Fax: 052/394-008
Cilj programa je usavršavanje polaznika za samostalno korištenje aplikacije CAD specijaliste.

Cjeline:

  • Osnove tehničkog crtanja
  • 2D modeliranje
  • 3D modeliranje

U Pučkom otvorenom učilištu MENCL biti ćete teoretski i praktično obučeni za rad sa alatima za crtanje u (AutoCAD-u) 2D i 3D, što će Vam kroz seminarski rad i završni ispit omogućiti dobivanje uvjerenja za usavršavanje za CAD specijalistu te upisivanje programa u radnu knjižicu.


 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne