Računalni programer

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Mencl
K. Tomislava 17/I
47000 Karlovac
Tel: 047/601-126
Fax: 047/601-127
Kružna 6
51000 Rijeka
Tel: 051/331-076
Fax: 051/323-708
Rimska 15
44000 Sisak
Tel: 044/540-574
Fax: 044/524-642
Pojišanska 18
21000 Split
Tel: 021/332-350
Fax: 021/332-349
Mihe Klajića 3
22000 Šibenik
Tel: 022/213-330
Fax: 022/301-590
K. Dalmatina 1a
23000 Zadar
Tel: 023/313-603
Fax: 023/301-509
Flanati 11
52100 Pula
Tel: 052/394-007
Fax: 052/394-008
Cilj programa je usavršiti polaznike samostalnom korištenju aplikacija pri razvijanju računalnih programa.

Cjeline:

 • Relacijske baze podataka
 • SQL
 • Osnove strukturnog programiranja
 • Osnove objektnog programiranja
 • Rad sa bazama podataka

Hrvatskoj, kao i u svijetu postoji izrazita potreba za informatičkim kadrovima, posebno onima koji znaju kako programirati. Vizualni alati poput Visual Basica omogućili su vrlo jednostavnu, kvalitetnu i brzu izradu poslovnih aplikacija. Programiranje poslovnih aplikacija je i osnova za kasnije WEB programiranje.

U Pučkom otvorenom učilištu MENCL biti ćete teoretski i praktično obučeni za rad sa bazama podataka i rad na SQL platformi te alatima za rad na objektnom i strukturnom programiranju, što će Vam omogućiti primjenu istih i u drugim programskim okruženjima poput Visual C++ ili MS SQL servera i sl.

Kroz završni rad i uspješno položen ispit dobiti ćete uvjerenje za usavršavanje za programera poslovnih aplikacija te mogućnost upisivanja programa u radnu knjižicu.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne