Računalni operater

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Neophodno je čim prije učiniti prvi korak u računalnom svijetu, a program obrazovanja Računalni operater, nudi upravo to ali i puno više! Temeljna računalna pismenost već je odavno postala podrazumijevana, osobito u poslovnom svijetu i zato je za svakoga tko želi napredovati u osobnom i poslovnom pogledu, nužno prihvatiti izazov i zakoračiti u svijet računala.

Cilj
Program obrazovanja ima cilj osposobiti polaznika za izvršavanje temeljnih, a svakodnevnih poslova na računalu. Polaznik uz vještine pisanja i obrade teksta u dokumentima, rada s tabličnim kalkulacijama, analize podataka i izrade grafikona, ovladava i postupkom izrade atraktivnih prezentacija, te korištenjem Interneta i elektroničke pošte.

Preduvjeti upisa

 • Završena minimalno osnovna škola
 • Predznanje: nije potrebno

Dokumentacija potrebna za upis

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika domovnice
 • Preslika dokumenta najviše završene škole (diplome ili svjedodžbe)

Nastavne cjeline (seminari)

 • Osnove rada PC računala i Microsoft Windows XP 20 šk. sati (1 tjedan)
 • MS Word - pisanje i obrada teksta 20 šk. sati (1 tjedan)
 • MS Excel - izrada tabličnih proračuna 20 šk. sati (1 tjedan)
 • MS Powerpoint - izrada prezentacija 10 šk. sati (1 tjedan)
 • Internet i mrežne komunikacije 10 šk. sati (1 tjedan)

Seminarski rad

 • Polaznik je dužan samostalno izraditi seminarski rad prema dobivenim uputama.
 • Predviđeno vrijeme za izradu rada je 40 školskih sati.
 • Preduvjet je za izlazak na završnu provjeru.

Nastavni materijal (priručnici)

 • Osnove PC računala i Windows XP (M1, M2)
 • MS Word – pisanje i obrada teksta (M3)
 • MS Excel – tablične kalkulacije (M4)
 • Internet i mrežne komunikacije (M7)
 • PowerPoint - prezentacije (M6)
 • + zbirka zadataka za svaki seminar

Vrsta programa

 • Osposobljavanje

Završna provjera

 • Ispit na računalu za sve nastavne cjeline zajedno

Uvjerenje i diploma
Nakon položene završne provjere izdaje se Uvjerenje o stručnom osposobljavanju, propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koje omogućuje upis zvanja u radnu knjižicu.

Dodatne informacije
Program obrazovanja: Odobreno izvođenje programa prema rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA: UP/I-602-07/04-03/07
Program obrazovanja organiziramo u suradnji s Infokatedrom - Centar za obrazovanje iz Zagreba.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne