Web dizajner

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Današnji marketing izrazito je ovisan o kvalitetnoj promociji tvrtke na internetu. Kvalitetan dizajn web stranice donosi stalne posjetioce, pridonosi ozbiljnosti tvrtke i donosi veću konkurentnost na tržištu. Upravo su Web dizajneri specijalisti koji će izradom i ažuriranjem web stranice stvoriti sliku o tvrtci na Internetu.

Oni ponajviše koriste Adobe CS3 alate; Fireworks - za pripremu slika; Dreamweaver - za izradu web stranica te Flash za izradu animacija, prezentacija, reklama i multimedijalnih web stranica.

Cilj
Program obrazovanja ima cilj osposobiti polaznika za samostalnu izradu web stranica. Polaznik uz vještine pripreme slika za web, HTML kodiranja i izrade web stranica unutar profesionalnog vizualnog programa, ovladava postupkom izrade vektorskih animacija, bannera i kreiranja multimedijalnih web stranica u programu Adobe Flash.

Preduvjeti upisa

 • Završena minimalno srednja škola četverogodišnjeg trajanja
 • Predznanje: Računalni operater ili odgovarajuće predznanje

Dokumentacija potrebna za upis

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika domovnice
 • Preslika dokumenta najviše završene škole (diplome ili svjedodžbe)

Nastavne cjeline (seminari)

 • HTML osnove
 • Adobe Fireworks CS3 - obrada slike
 • Adobe Dreamweaver CS3 - izrada web stranica
 • Adobe Flash CS3 - izrada vektorskih animacija
 • Adobe Flash CS3 - Action Script

Seminarski rad
Nakon odslušanih i položenih nastavnih cjelina polaznik je dužan izraditi seminarski rad prema napucima voditelja programa osposobljavanja. Seminarski rad uključuje izradu web sitea sa elementima obrađenih i pripremljenih slika, animacija i interaktivnosti u Flashu te konačni upload na server. Seminarski rad je preduvjet za izlazak na završnu provjeru.

Vrsta obrazovanja

 • Usavršavanje

Završna provjera

 • Ispit na računalu za sve nastavne cjeline zajedno

Uvjerenje i diploma
Uvjerenje o stručnom osposobljavanju propisanom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Dodatne informacije
Program obrazovanja: Odobreno izvođenje programa prema rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa KLASA: UP/I-602-07/04-03/07
Program obrazovanja organiziramo u suradnji s Infokatedrom - Centar za obrazovanje iz Zagreba.

 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne