Osnove rada PC računala i MS Windows

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Računala su danas postala neizostavni dio našeg života. Imate dojam da ga svi koriste. Konačno ste ga i Vi kupili i odlučili postati informatički pismeni. I što sad? Ne znate od kud početi? Možda je najbolje da počnete od seminara "Osnove rada PC računala i Microsoft Windows" koji je namijenjen polaznicima koji se prvi put susreću s PC računalom i onima koji imaju djelomično znanje i žele ga unaprijediti.

Cilj
Cilj seminara je prezentirati osnove informacijske tehnologije te naučiti polaznika o osnovnom korištenju računala unutar operativnog sustava Windows XP. Nakon završenog seminara polaznik je osposobljen za samostalno korištenje računalom te pripremljen za daljnju nadogradnju svog informatičkog znanja.

Sadržaj

 • Osnove informacijske tehnologije
 • Prvi koraci u radu sa računalom - Uključenje, isključenje i restart računala
 • Windows XP - Objašnjenje radne površine - Označavanje i pomicanje ikona - Stvaranje prečica - Rad sa prozorima
 • Rad sa mapama i datotekama - Razumijevanje hijerarhije podataka - Rad u Windows Exploreru - Stvaranje mapa i podmapa - Kopiranje, premještanje, promjena imena i brisanje mapa i datoteka - Najčešće korištene datoteke - Prebrojavanje, promjena statusa i sortiranje datoteka - Označavanje susjednih i nesusjednih datoteka i mapa - Kopiranje i premještanje mapa i datoteka - Brisanje i vraćanje datoteka i mapa iz koša za smeće - Pretraživanje mapa i datoteka - Komprimiranje i dekomprimiranje mapa i datoteka
 • Virusi - Opasnosti virusa i načini prenošenja - Programi za uklanjanje virusa
 • Upravljanje ispisom - Promjena osnovnog pisača - Instaliranje novog pisača - Ispis dokumenta iz aplikacije za obradu teksta - Zaustavljanje, ponovno pokretanje i brisanje poslova ispisa
  Korištenje programa - Korištenje programa unutar Windows XP-a (Notepad, Paint, Calculator) - Pokretanje, unos podataka, spremanje i zatvaranje aplikacije za unos teksta (MS Word)
 • Korištenje programa - Korištenje programa unutar Windows XP-a (Notepad, Paint, Calculator) - Pokretanje, unos podataka, spremanje i zatvaranje aplikacije za unos teksta (MS Word)
 • Podešavanje operativnog sustava i osnovne operacije - Pregled glavnih sistemskih informacija - Rad u upravljačkoj ploči (Control panel) - Promjena parametara (radna površina, datum i vrijeme, jezik na tipkovnici) - Formatiranje prijenosnih diskova - Instaliranje i deinstaliranje aplikacija - Korištenje Ispisa ekrana (Print screen) - Korištenje funkcije Pomoći

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Osnove PC računala i Windows XP", autori: grupa autora

Predznanje

 • nije potrebno

Dodatne informacije

 • Seminar je priprema za polaganje
  ECDL ispita - Modul 1 - Osnove informacijske tehnologije
  ECDL ispita - Modul 2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama
 • Seminar je jedan od nastavnih cjelina programa obrazovanja "Računalni operater"
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne