MS Internet Explorer & Outlook Express

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Internet je globalna mreža ("mreža svih mreža") sa nebrojenim dostupnim informacijama i njegovo korištenje smatra se obaveznim u današnje vrijeme. Za brzu razmjenu informacije sa drugim korisnicima e-mail se nametnuo kao standard za brzo komuniciranje i više je nego alternativa za klasičnu poštu. Oni koji ne koriste Internet već sada su uskraćeni u neiskorištavanju mnogih korisnih stvari koje on pruža. Suvremeni svijet je nezamisliv bez Interneta, postanite i Vi njegovi vjerni korisnici.

Cilj
Cilj seminara je upoznavanje sa radom na Internetu. Seminar Vas upoznaje sa tehnikama pretraživanja Interneta i korištenja informacija koje pronalazimo na web stranicama (spremanje slika, tekstova, datoteka). Rade se vježbe sa slanjem i primanje elektroničke pošte (e - mail) unutar Microsoft Outlook - a. Također se uče osnovne tehnologije rada mreža (LAN, Intranet).

Sadržaj

 • Internet - Internet i Word Wide Web (WWW, HTTP, URL, hiperverza, ISP, FTP) - Razumijevanje sastava i strukture Web adrese - Razumijevanje što je Web preglednik i tražilica - kolačić (cookie) i međumemorija (cache) - Što znači da je stranica zaštićena (upotreba korisničkog imena i lozinke) - Digitalni certifikat - Opasnosti prilikom preuzimanja datoteka - Vatrozoid - Otvaranje (i zatvaranje) programa za pregledavanje Web - a - Prikaz web stranice u novom prozoru - Prikaz i sakrivanje ugrađene alatne trake - Prikaz već postojećih URL adresa korištenjem pregrada sa adresama
 • Navigacija na WEB - u - Pristupanje WEB adresi - Otvaranje URL-a (Uniform Resource Locator) - Aktiviranje hiperveze - Nadopunjavanje Web obrasca i unos informacija - Dodavanje Web stranice u označenu stranicu - Kreiranje mape za označene stranice
 • Pretraživanje WEB-a - Odabir određenog alata za pretraživanje - Izvođenje pretraživanja koristeći ključne riječi i fraze - Kombiniranje selekcije u pretraživanju - Umnožavanje teksta, slike, URL - a sa web stranice u dokument - Promjena orijentacije Web stranice - Promjena veličine papira - Promjena margina Web stranice - Ispis
 • Elektronska pošta - Razumijevanje sastava i strukture adrese elektroničke pošte - Prepoznavanje opasnosti zaraze računala virusom prilikom otvaranja poruke ili privitka uz poruke od nepoznatih pošiljatelja - Otvaranje (i zatvaranje) programa za rad sa elektronskom poštom - Otvaranje pretinca za određenog korisnika - Otvaranje jedne ili više otvorenih poruka poslanih elektronskom poštom - Prijelaz između otvorenih poruka - Zatvaranje poruke - Funkcija pomoći u aplikaciji - Promjena osnovnih postavki
 • Slanje poruka - Kreiranje nove kontakt/distribucijske liste - Dodavanje e-mail adrese u Kontakte - Brisanje mail adrese iz Kontakata - Dodavanje e-mail adrese dolazne poruke u Kontakte - Organiziranje poruka.

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Internet i mrežne komunikacije", autori: grupa autora

Dodatne informacije

 • Seminar je priprema za polaganje ECDL ispita - Modul 7 - Internet i mrežne komunikacije,
 • Seminar je jedan od nastavnih cjelina za program obrazovanja "Računalni operator".
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne