MS Word - ekspertni seminar

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Dobro poznavanje alata i mogućnosti Microsoft Worda nam uvelike olakšava rad i proširuje vidike što sve možemo napraviti sa radnim dokumentom. Ukoliko pišemo dokument koji će imati različita zaglavlja i podnožja koristimo sekcije, ukoliko imamo više naslova i podnaslova, nameće nam se rad sa stilovima koji kasnije iskorištavamo za izradu automatskog sadržaja cijelog dokumenta.

Želite li zaokružiti znanje gotovo svih mogućnosti Microsoft Worda, seminar ekspertno korištenje upravo to pruža uz naravno prethodno predznanje seminara Microsoft Word - pisanje i obrada teksta i Microsoft Word - napredno korištenje. Imate li potrebu da više ljudi radi na jednom dokumentu ili želite automatizirati slanje skupnog pisma sa izvorom podataka kontakata iz Microsoft Accessa, Excela ili Outlooka. Kako koristiti makronaredbe? Sve navedeno će Vam uvelike ubrzati uredsko poslovanje i uštedjeti dragocjeno vrijeme.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti polaznika za rad više korisnika na istom dokumentu, stvaranje obrazaca, korištenje skupnog pisma i rad sa makronaredbama. Polaznik je nakon uspješno završenog seminara spreman za najzahtjevnije poslove rada s Microsoft Word-om.

Sadržaj

 • Oblikovanje dokumenta - Stvaranje glavnog dokumenta i poddokumenata - Umetanje obrazaca korištenjem različitih kontrola - Distribuiranje obrazaca
 • Rad više korisnika na dokumentu - Praćenje, prihvaćanje i odbijanje promjena na dokumentu - Zaštita dokumenta - Definiranje i promjena mape koja sadrži predloške radne grupe - Digitalni potpis na dokumentu - Spajanje unosa podataka od različitih korisnika
 • Skupno pismo - Slanje skupnog pisma sa izvorom podataka iz Word-a, Excel-a, Access-a, Outlook-a
 • Makro naredbe - Stvaranje nove makro naredbe - Uređivanje postojeće makronaredbe - Pokretanje makronaredbi

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP,
 • Microsoft Word - pisanje i obrada teksta,
 • Microsoft Word - napredno korištenje ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal
Priručnik za polaznike: Microsoft Word - ekspertno korištenje", autori: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne