MS Excel - statistika u poslovanju

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Statistika je nezamjenjiv instrument u poslovanju mnogih poduzeća, državnih institucija i raznih organizacija. Da bi nam razna izvješća bila točna potrebno je na pravilan način koristiti podatke, na osnovu istih izračunavati razne pokazatelje sadašnjeg poslovanja i predviđati buduće te na taj način ostvariti prednost u odnosu na konkurenciju.

Cilj
Po završenom seminaru polaznici će lakše prepoznati, urediti i vrednovati korisne podatke. Pomoću statističkih funkcija i alata koje nudi MS Excel kvalitetno će moći analizirati rezultate i na osnovu toga donositi bolje poslovne odluke. Upotrijebite moć statističke analize i ostvarite konkurentsku prednost na tržištu.

Sadržaj

 • Organizacija podataka i njihovo uređivanje u razrede
 • Frekvencijske razdiobe, relativna i kumulativna učestalost
 • Izrada histograma, grafički prikaz podataka
 • Sortiranje, uzorkovanje podataka
 • Osnovne statističke mjere (prosjek, harmonijska sredina, sredina bez ekstremnih vrijednosti...)
 • Statističke hipoteze
 • Linearna i eksponencijalna analiza
 • Trend...

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows
 • MS Excel - izrada tabličnih proračuna ili odgovarajuća znanje

Nastavni materijal
Priručnik za polaznike: "MS Excel - statistika u poslovanju", autor: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne