MS Access - napredno korištenje

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Seminar je namijenjen korisnicima sa prethodnim znanjem korištenja i kreiranja baze (Access), a koji žele nadopuniti znanja o korištenju baza u mrežnom okružju, održavati baze i biti osposobljeni kao administrator baze vršiti dodjelu dozvola, kreirati korisnike i grupe na bazi te vršiti manipulacije s podacima koristeći se VBA (Visual Basic for Application).

Cilj
Polaznici će naučiti dodavati i mijenjati zapise klikom na gumb, ubacivati u bazu već postojeće tablice iz drugih aplikacija, zaštititi bazu od neovlaštenog pregledavanja ili mijenjanja…

Sadržaj

 • Održavanje baze - Prevođenje prethodnih verzija u novu verziju (Converting) - Prevođenje cijele i djela baze - Sažimanje (Compacting) - Popravak oštećene baze (Repairing) - Analize objekata - Optimizacija baze - Dokumentiranje baze
 • Rad u radnoj grupi - Kreiranje sigurnosti na razini korisnika - Kreiranje administratorskog, korisničkog i grupnog računa - Dodjela dozvola - Kreiranje sistemske datoteke - Dodjela identifikacijskog broja, osobnog i grupnog - Pridruživanje postojećoj radnoj grupi - Obnavljanje oštećene ili izgubljene sistemske datoteke
 • Dozvole - Vrste dozvola - Dodjela i oduzimanje dozvola za bazu i objekte - Dodjela predodređenih dozvola objektima baze - Zaštita baze lozinkom - Šifriranje i dešifriranje baze
 • Makro - kreiranje jednostavnog makro programa - Makro grupa - Grupiranje po kategorijama - Provjera rada makro programa - Pridruživanje makro naredbi - Izvođenje uz uvjet - Događaji za pokretanje makro naredbi
 • VBA - Rad sa modulima - Moduli klasa - Standardni moduli - Varijable i dodjela imena varijablama - Deklaracija varijable - Implicitno i eksplicitno deklariranje - Dohvat varijable i procedure - Kreiranje i rad sa petljama - Korištenje naredbi i metoda
 • Objekti - Recordset objekti i njihova primjena - Openrecordset metoda - Granice seta podataka

Predznanje

 • Microsoft Access - baze podataka ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Priručnik za polaznike:"Microsoft Access - napredno korištenje", autor: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne