MS Visio - vizualne komunikacije

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Miscrosoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu...

Microsoft Visio sadrži brojne grafičke mogućnosti, veoma intuitivno korisničko sučelje i drag and drop tehnike koje omogućavaju brzo i jednostavno kreiranje crteža i dijagrama te nije potrebno učiti kompleksne programe za dizajn ili CAD programe.

Cilj
Cilj ovog seminara je naučiti polaznike kako kreirati dijagrame, formatirati simbole, izrađivati dijagrame tijeka, crtati organizacijske sheme te povezati svoj rad u Visti sa Officem XP.

Sadržaj

 • Jednostavno kreiranje blok dijagrama - Radnih dijagrama - Organizacijskih listi - Vremenskih i prostornih mapa - Karata - Mrežnih dijagrama - Dijagrama baza podataka - Web-site mapa - Tehničkih shema - 2D crteža - Kreiranje vizualnih prikaza,
 • Povezivanje Vista sa Officeom XP - kreirane dijagrame i organizacijske sheme prenositi u Microsoft Office programe (MS Word, MS Excel) uz Internet podršku,
 • Opisivanje i prezentacija tehničkih nacrta kreiranih u CAD programima (AutoCAD),
 • Jednostavan unos elemenata iz bogate biblioteke gotovih grafičkih simbola…

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal

 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Visio- vizualne komunikacije", autor: grupa autora
Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne