Instaliranje i konfiguriranje hardvera

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Većina današnjih računala sastavljena je od pojedinih komponenti koje mogu biti međusobno kombinirane na brojne načine. Ovaj seminar će omogućiti polaznicima da na ispravan i siguran način instaliraju i konfiguriraju hardver.

Cilj
Seminar ima cilj osposobiti polaznika za samostalno sastavljanje računala, od izbora komponenti do testiranja gotove konfiguracije, nadogradnju postojećih računala odgovarajućim komponentama, te pružanje usluga održavanja i servisiranja postojećih sustava.

Sadržaj

 • Uvod - objašnjenje hardvera
 • BIOS - podešavanje postavki
 • Vrste utora (port-ova), konektora, kabela
 • Memorija - trajna, privremena, fiksna, prijenosna
 • Grafički podsustavi
 • Pohrana podataka - diskovni sustavi, tvrdi, meki i optički
 • Prijenosna memorija - CD, CDRW, DVD, podešavanje i održavanje
 • Mreže i mrežna oprema
 • Printeri
 • Konfiguracije računala - rastavljanje i sastavljanje računala
 • Detekcija i uklanjanje kvarova na hardveru
 • Korištenje aplikacija za mjerenje performansi i brzine računala.

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Priručnik za polaznike: "Hardver", autor: grupa autora.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne