Administriranje operativnog sustava - MS Windows XP

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Prilikom korištenja računala u poslovne ili osobne svrhe, prije ili kasnije, većina korisnika se susretne sa problemima u radu operativnog sustava. Seminar je namijenjen onima koji ne žele koristiti vanjsku pomoć, već preuzeti na sebe odgovornost i podesiti računalo kako bi odgovaralo zahtjevima.

Cilj
Seminar ima cilj osposobiti polaznika za instalaciju, napredno podešavanje i održavanje operativnih sustava, te pružanju istih usluga drugim korisnicima. Polaznik uz vještine instalacije i deinstalacije različitih aplikacija i upravljačkih programa (driver-a) uslijed rušenja ili problema u radu, ovladava arhiviranjem podataka kao i radom klijentskog računala u radnoj grupi ili domeni.

Sadržaj

 • Instalacija operativnog sustava
 • Podešavanje radnog okruženja - pogonski programi, regionalne postavke, servisi, rad iz komandne linije, MMC
 • Rad sa diskovima i datotečnim sustavima
 • Instalacija, deinstalacija i podrška aplikacijama
 • Instaliranje i administracija printera
 • Spajanje računala na mrežu - radna grupa, domena
 • Spajanje računala na Internet - dial-up pristup, LAN (mrežno okruženje)
 • Rješavanje problema - neispravno instalirane komponente, rušenje operativnog sustava
 • Arhiviranje podataka - backup operativnog sustava

Predzanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Priručnik za polaznike: "Administriranje operativnog sustava", autor: grupa autora

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne