Adobe InDesign CS3 - stolno izdavaštvo

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Adobe InDesign je danas neprikosnoveni vladar stolnog izdavaštva (DTP, Desktop Publishing). Idealno je rješenje za višestranični layout, odnosno naprednu manipulaciju tekstom i njegovu integraciju sa umetnutim elementima rasterske i vektorske grafike. Svakom inačicom sve popularniji program, plijeni svojim mogućnostima automatizacije i prijeloma, kao i mogućnošću izrade interaktivnih i PDF dokumenata za web.

Cilj
Seminar ima cilj osposobiti polaznika za posao stolnog izdavaštva. InDesign nudi raznolik spektar opcija koje mogu biti korisne bez obzira radilo se o kreaciji kompleksnog časopisa ili knjige kao i o izradi običnog životopisa ili tabele sa određenim podacima. Podržava sve tekstualne formate, tako da je integracija grafike izuzetno jednostavna. Polazniku seminara ovaj softver može biti izrazito koristan, bilo da se radi o jednostavnom ispisu za kućnu upotrebu ili o vrhunskoj pripremi za tisak ili web. Možda neupadljiv na prvi pogled no raditi u njemu oduzima dah.

Sadržaj

 • Stolno izdavaštvo (DTP) - pojam DTP-a i kratka povijest, pojam prijeloma, meniji i palete, alati, trake, rad sa datotekama
 • Layout - definiranje margina i stupaca, podjela prostora, stranice, spreadovi, navigacija dokumentom
 • Okviri - tipovi i postavke okvira, formatiranje i transformacije, određivanje boje ispune i obruba, efekti okvira
 • Integracija slike i teksta - ubacivanje slike i pozicioniranje, opcije prijeloma tekstualnog okvira, text po krivulji, Text Wrap, vezivanje tekstualnih okvira, Text Threading i Flowing
 • Izrada Mastera - pojam mastera, tipovi mastera, primjena mastera u dokumentu, ritam master stranica, odvajanje objekata od mastera, paginacija
  Stilovi - vrste stilova, definiranje stila i primjena, stilovi tekstualnog odlomka, mogućnosti stilova, učitavanje i spremanje stilova
 • Izrada sadržaja - izrada automatskog sadržaja, Table Of Contents, stilovi sadržaja, kreiranje interaktivnih poglavlja
 • Izrada knjige - ubacivanje dokumenta u knjigu, sinkronizacija boja i stilova, spremanje knjige
 • Interaktivni dokumenti - bookmarks, hyperlinks, buttons, states, opcije određivanja postavki interakcije
 • Priprema za tisak i web - preflight, podržani formati, PDF za tisak i Web, profili boje, upravljanje ispisom, napust

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Softver: Adobe InDesign CS3

Dodatne informacije
Seminar je jedan od nastavnih cjelina za program obrazovanja "Računalni grafički dizajner" - usavršavanje.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne