Adobe Illustrator CS3 - izrada ilustracija i dizajn

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Najmoćniji program namijenjen vektorskoj grafici u CS3 verziji donosi novi skup intuitivnih poboljšanja koje će korisniku olakšati rad u konstruiranju grafika pomoću putanja i točaka. Illustrator je, kao što samo ime kaže, namijenjen izradi originalnih ilustracija, logotipa, preciznom tehničkom crtanju, kao i integraciji slike, vektorske grafike i fonta. Od pomoći može biti tehničkim crtačima, umjetnicima, arhitektima ili svima koji se žele baviti web i grafičkim dizajnom. Izaziva kreativnu ovisnost najvišeg stupnja.

Cilj
Cilj seminara je osposobiti polaznika za rad sa vektorima koji se uvelike razlikuje od rada sa rasterskom grafikom. Uz pomoć mnogobrojnih alata i efekata, polaznik će imati priliku dopuniti svoje spoznaje o prostoru, njegovoj raspodjeli kao i o boji. Naglasak leži na uporabi boje kao jednog od osnovnih elemenata dizajna, te njezinom integracijom sa fontom i rasterskom grafikom. Tijekom seminara, polaznik će putem svojih radova imati priliku izraditi više vrsta dizajnerskih proizvoda; od letka ili plakata sve do ambalaže određenog proizvoda.

Sadržaj

 • Značajke vektorske grafike - o putanjama, točkama, objektima, osnovni načini selekcije objekata, ravnalo, mreža, koordinate x i y
 • Crtanje - izrada linija, lukova, mreža, crtanje geometrijskim likovima, Pen Tool, tipovi vektorskih točaka, konvertiranje točaka
 • Transformacije objekta - pomicanje, pozicioniranje, dupliciranje, rotacija, grupiranje, kombiniranje, Palete Transform i Align
 • Upravljanje bojom - sistemi boja, palete boja, definiranje i spremanje boja, Paleta Swatches, ispuna i obrub, kontrast kao faktor dizajna
 • Integracija grafike u Illustratoru - ubacivanje fotografije i integracija sa fontom i elementima dizajna, paleta Layers, Live Trace, maske
 • Simboli - značajke i korištenje simbola, Symbolism alati, kreiranje simbola, spremanje biblioteke simbola
 • Deformacije objekata - alati deformacija, tipovi deformacija, Mesh, Warp i Envelope alati
 • Efekti - 3D alati, filtri, izrada ambalaže, paleta Appearance, efekti Illustratora, SVG efekti
 • Faze rada i automatizacija - Paleta Actions, izrada i primjena akcija, exportiranje u rasterske i vektorske formate, spremanje vlastitih parametara
 • Priprema za tisak i web - podržani formati, PDF, SWF, SVG, Save for Web, profili boje, napust

Predznanje

 • Osnove PC računala i Windows XP ili odgovarajuće znanje

Nastavni materijal
Softver: Adobe Illustrator CS3

Dodatne informacije
Seminar je jedan od nastavnih cjelina za program obrazovanja "Računalni grafički dizajner" - usavršavanje.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne